Komunikat archiwalny

Nie tylko uchwały kierunkowe

9 maja odbyły się dwie sesje: drugie posiedzenie 100. sesji z 25 kwietnia oraz 101. sesja RMK. Obrady zakończyły się po godz. 21:00.

Nie tylko uchwały kierunkowe
Fot. pixabay.com

Procedowany podczas 2. posiedzenia sesji z 25 kwietnia projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu „Leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na lata 2017-2020” został przez radnych odrzucony. Podsumowanie obrad

Podczas 101. sesji radni zadecydowali o przyznaniu Brązowego Medalu Cracoviae Merenti Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Radni podjęli też dwie uchwały kierunkowe dla Prezydenta: w sprawie przygotowania obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty (ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na przygotowanie, opracowanie i zrealizowanie projektu zadania dotyczącego rewitalizacji głównej osi widokowej Centrum Nowej Huty – Alei Róż) oraz przygotowania przez miasto wykupu terenów cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, nie będących własnością Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, a objętych sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa.

Radni wybrali też przewodniczącego (Wojciech Wojtowicz) oraz wiceprzewodniczącego (Józef Jałocha) Komisji ds. zbadania zmian w związku z realizacją organizacji ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa. Zadecydowali również o zmianach w składzie tej komisji. Dołączyli do niej radni Michał Drewnicki oraz Stanisław Rachwał.

Podjęta przez radnych została też uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa został odrzucony. Natomiast projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiego Komisarza Wyborczego – wspólnego dla wszystkich dzielnic został przez radnych odesłany do Komisji Głównej i Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Podsumowanie obrad

Pokaż metkę
Autor: MB
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także