Komunikat archiwalny

Pomoc dla najuboższych i potrzebujących od 60 lat

Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej obchodzi jubileusz 60-lecia działalności. Z tej okazji 12 maja w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się uroczysta gala. W wydarzeniu wziął udział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta.

Pomoc dla najuboższych i potrzebujących od 60 lat
Fot. Magiczny Kraków

W programie wydarzenia znalazły się: okolicznościowe wystąpienia, wręczenie odznaczeń i wyróżnień, występ artystyczny. Polski Komitet Pomocy Społecznej od 60 lat dobrowolnie i bezinteresownie pomaga osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezdomnym.

Jako datę rozpoczęcia działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej uznaje się 7 maja 1958 roku. W tym to bowiem roku Rada Naczelna zleciła Bronisławowi Budzie zorganizowanie Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Krakowie – gdzie działał już Zarząd Miejski. Bronisław Buda objął wtedy funkcję sekretarza wojewódzkiego PKPS i kierownika Biura Zarządu Wojewódzkiego. Pełnił tę funkcję przez 20 lat.

Polski Komitet Pomocy Społecznej współpracuje głównie z ośrodkami pomocy społecznej. Obecnie na terenie województwa działa Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, ul. Lenartowicza 14. Jego prezesem jest Władysław Kasperczyk.

Zarząd Wojewódzki uczestniczy w konkursach grantowych ogłaszanych przez władze samorządowe, ale także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Wojewódzki. Głównym zadaniem odpłatnym, realizowanym przez ubiegłe dziesięciolecie, jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy Kraków i Gminy Tarnów. W roku ubiegłym objęto opieką w tym zakresie łącznie 1 242 osoby, a wartość tych usług wyniosła 6.300.748,00 złotych.

Od lipca 2009 roku Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej prowadzi na zlecenie Gminy Kraków Schronisko i Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a. Obecnie jednorazowo przebywa tam 180 bezdomnych, jednak w okresie niskich temperatur jest ich znacznie więcej. W ciągu roku co najmniej jeden raz przebywa tam ponad 600 osób.

Kolejnym dużym realizowanym projektem jest prowadzenie Centrum Aktywnego Seniora oraz Klubów Seniora. Działalność ta obejmuje swoim zasięgiem ponad 300 osób. Działaniem ogólnopolskim jest realizacja Programu Pomocy Żywnościowej FEAD. Na terenie Małopolski PKPS dostarcza tę żywność dla ponad 10 000 osób – najuboższych mieszkańców województwa. W Nowym Targu prowadzi od lat jadłodajnię dla najuboższych i bezdomnych. Dziennie wydaje tam około 100 obiadów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pkps.krakow.pl.

Tagi: pomoc, seniorzy

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także