Komunikat archiwalny

Krakowskie Spotkania INSPIRE

„Jedna Przestrzeń - różne spojrzenia” – to hasło przewodnie sympozjum z cyklu: Krakowskie Spotkania z INSPIRE. Konferencja odbędzie się od 17 do 18 maja, w Międzynarodowym Centrum Kultury, na Rynku Głównym 25. W wydarzeniu weźmie udział Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta.

Krakowskie Spotkania INSPIRE
Fot. INSPIRE

Podczas dwudniowego sympozjum, uczestnicy Krakowskiego Spotkania z INSPIRE będą dyskutować m.in. o nowych wyzwaniach stojących przed geoportalami regionalnymi, innowacyjnych rozwiązaniach i funkcjonalności regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej, międzybranżowych problemach związanych z zasilaniem baz danych w budynkach Miasta Krakowa oraz o opracowaniu modeli 3D budynków.

Uchwalona i przyjęta przez Komisję Europejską Dyrektywa INSPIRE (The Infrastructure for Spatial Information in Europe) to podstawa prawna do tworzenia i działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie – platformy formułowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityki Wspólnoty i dostarczania informacji społeczeństwu.

Organizatorem sympozjum jest Urząd Miasta Krakowa przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Krakowie.

Więcej informacji oraz szczegółowy program wydarzenia znajdują się na stronie: www.inspire.krakow.pl.

 

Pokaż metkę
Autor: GRAŻYNA ROKITA
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także