Komunikat archiwalny

„Zielona przyszłość: glony – zastosowania i perspektywy”

W dniach 22-25 maja Kraków będzie gościł ponad 100 uczestników z 15 krajów, którzy w czasie 37. Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fykologicznego będą dyskutowali o możliwościach wykorzystania glonów w praktyce. Konferencja organizowana jest przez Zakład Biologii Wód Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Fykologiczne.

„Zielona przyszłość: glony – zastosowania i perspektywy”
Fot. materiały prasowe

Fykologia to nauka badająca glony. Są to organizmy fotosyntetyczne, związane ze środowiskiem wodnym. Od samego początku istnienia życia na Ziemi były niezwykle ważne ze względu na zdolność przeprowadzania fotosyntezy. Również dzisiaj odgrywają duża rolę, a kolejne pokolenia będą wykorzystywały te organizmy jako źródła pokarmu i energii na większa skalę niż współcześnie. Różne rodzaje glonów odgrywają istotną rolę w środowisku wodnym: są podstawą łańcucha pokarmowego, są wykorzystywane jako wskaźniki zanieczyszczeń wód, zawierają liczne bioaktywne związki, które mogą być wykorzystane komercyjnie.

Glony mogą być także wykorzystywane do produkcji szerokiego zakresu metabolitów, takich jak białka, lipidy, węglowodany, karotenoidy i witaminy, dodatki do pasz kosmetyki, a także do produkcji energii. Glony są postrzegane jako fabryki żywych komórek wykorzystywanych do produkcji biopaliw i różnych biochemikaliów stosowanych w produkcji żywności, akwakulturze, drobiarstwie i przemyśle farmaceutycznym. W czasie konferencji dyskutowane będą wyniki badań związanych z biotechnologią glonów, ekologią, różnorodnością biologiczną wraz z aspektami molekularnymi.

Wykład wprowadzający pt. „Building the algal biotechnology sector” wygłosi gość zaproszony Profesor John Day z Culture Collection of Algae and Protozoa, Scottish Association for Marine Science (SAMS), Scottish Marine Institute, UK.

Plakat

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także