Komunikat archiwalny

Dodatkowa akcja deratyzacyjna

W związku z występowaniem szczurów na terenie gminy Urząd Miasta Krakowa informuje o konieczności przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni ją przeprowadzić w okresie od 15 czerwca do 15 lipca.

Dodatkowa akcja deratyzacyjna
Fot. Adam Davis / freeimages.com

Deratyzacja powinna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnym, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej.

Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp do tych miejsc dzieciom, zaś zwierzęta domowe trzymać w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Pokaż metkę
Autor: GRAŻYNA ROKITA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także