Komunikat archiwalny

Zmiany w zakresie gospodarki komunalnej

Na lipcowej sesji Rady Miasta Krakowa prezydent Jacek Majchrowski przedstawi radnym szczegółową propozycję dotyczącą funkcjonowania w mieście kwestii związanej z organizacją ruchu, inwestycjami drogowymi oraz utrzymaniem dróg. Planuje się przekazanie do Urzędu Miasta Krakowa spraw związanych z zarządzaniem transportem i organizacją ruchu, a inwestycje drogowe zostaną przekazane do Zarządu Inwestycji Miejskich. W miejsce Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu funkcjonować będzie Zarząd Dróg.

Zmiany w zakresie gospodarki komunalnej
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

- Przyglądałem się przez ostatnie miesiące dokonaniom pracy kierownictwa ZIKiT, jednakże stopień kontrowersji związanych z tą jednostką nie zmniejszył się.  Nie jestem głuchy na głosy mieszkańców. Wiem, że działania ZIKiT są dla nich nie zawsze zrozumiałe i czytelne. Widzę, że wykonanie nawet niektórych potrzebnych i zasadnych działań wymykało się spod kontroli wbrew intencjom władz miasta – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

W lipcu, na sesji Rady Miasta Krakowa prezydent zaproponuje, by organizację transportu publicznego i ruchu włączyć do struktur Urzędu Miasta Krakowa. - Chcę, aby sprawy związane z organizacją ruchu uzyskały niezależną ocenę przez urzędników innych niż ci, którzy tą organizację ruchu będą wdrażać – powiedział Jacek Majchrowski. W ten sposób w strukturze urzędu powstanie Wydział Transportu – Miejski Inżynier Ruchu.

 

Część inwestycyjna w zakresie budowy dróg ma trafić do Zarządu Inwestycji Miejskich. - Powołując Zarząd Inwestycji Miejskich zapowiadałem, że wyspecjalizowanie jednostki, która będzie zajmowała się inwestycjami, pozwoli na ewolucyjne przejmowanie zadań inwestycyjnych od innych podmiotów. Uważam, że nadszedł czas, aby ZIM przejął od zarządu dróg wszystkie inwestycje drogowe – zaznaczył prezydent.

Zgodnie z założeniami Zarząd Zieleni Miejskiej będzie nadzorował budowę, rozbudowę, przebudowę i utrzymanie chodników na terenach zielonych w zabudowie wielorodzinnej, co usprawni jego działalność w ramach rewitalizacji istniejącej w Krakowie zieleni.

W miejsce Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu powstanie Zarząd Dróg, który skupi się na jakości dróg, istniejących pasach drogowych, na stanie torowisk. - Wbrew pozorom nadal jest to ogromny zakres zadań, biorąc pod uwagę 200 kilometrów torowisk, 1300 km dróg publicznych, a pamiętajmy, że jeszcze mamy 1200 km dróg wewnętrznych oraz obiekty inżynierskie: mosty, przepusty, wiadukty – powiedział Jacek Majchrowski.

ZIKiT do tej pory zajmował się coraz bardziej różnorodnymi sprawami publicznymi, które wymagały głębokiej specjalizacji. Stąd też prezydent postanowił tym specjalizacjom nadać odpowiednie warunki organizacyjne, by usprawnić działanie Miasta w różnych dziedzinach. Pomysł z wyspecjalizowaną jednostką się sprawdził przy wydzieleniu Zarządu Zieleni Miejskiej, który funkcjonuje sprawnie i jest dobrze przyjmowany przez mieszkańców.

Przypomnijmy, że w październiku prezydent Krakowa zapowiedział, że rozważy reorganizację ZIKiT. Jacek Majchrowski zaznaczył, że tego rodzaju decyzji nie można podejmować na fali emocji, które towarzyszyły tzw. „czarnemu wtorkowi”. - Dałem sobie czas na zapoznanie się zarówno z dokumentacją jak i opiniami zgłaszanymi przez mieszkańców Krakowa, dotyczącymi działalności ZIKiT – powiedział podczas briefingu prasowego.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także