Komunikat archiwalny

„Każdy jest komuś potrzebny” - rusza 7. edycja projektu

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza 7. edycję projektu „Każdy jest komuś potrzebny”, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz ich wychowawców, w Krakowie i powiecie krakowskim. Głównym celem projektu jest promowanie wolontariatu oraz rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych, a także współdziałanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 września.

„Każdy jest komuś potrzebny” - rusza 7. edycja projektu
Fot. materiały prasowe

Idea projektu wpisana jest w jego nazwę: „Każdy jest komuś potrzebny” (tytuł nawiązuje do wiersza „Sprawiedliwość” ks. Jana Twardowskiego). W trakcie zajęć uczniowie wspólnie z prowadzącymi zajęcia poszukają odpowiedzi na pytania: „W jaki sposób mogę pomagać?”, „W jaki sposób mogę poprosić o pomoc?”, „Jak się czuję, kiedy pomagam?”, „Jak się czuję, kiedy ktoś mi pomaga?”, „Na czym polega różnica między pomaganiem a wolontariatem?”, „Jakie cechy powinien posiadać super wolontariusz?” (w projekcie nazywany SuperWolo), „W jaki sposób sam mogę stać się SuperWolo?”.

Owocem projektu „Każdy jest komuś potrzebny” będzie zainicjowanie wspólnego działania na rzecz społeczności klasowej, szkolnej lub lokalnej. Dla klasy, która zrealizuje najciekawszy projekt, przewidziana jest nagroda – statuetka SuperWolo 2018.

Zajęcia lekcyjno-warsztatowe rozpoczną się we wrześniu. Będą się one składały z dwóch spotkań po 90 minut. Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie szkół, które zostaną wyłonione w drodze konkursu. Spotkania zostaną poprowadzone w oparciu o wcześniej przygotowane scenariusze. Zajęcia poprowadzą pracownicy i wolontariusze Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Liczba szkół oraz klas, które wezmą udział w projekcie, jest ograniczona. W tym roku zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie pięciu szkół podstawowych z Krakowa i powiatu krakowskiego. Każda z placówek będzie mogła wskazać po jednej klasie, w której powinny się odbyć warsztaty. O tym, jakie szkoły i klasy finalnie będą uczestniczyć w projekcie, zdecyduje list motywacyjny, w którym dyrektor placówki, wychowawcy poszczególnych klas, lub opiekunowie szkolnych kół wolontariatu, przekonają organizatorów, że to właśnie ich szkoła powinna wziąć udział w projekcie. List powinien zawierać maksymalnie dwie strony formatu A4.

Zgłoszenia należy przesyłać do 22 czerwca drogą elektroniczną na adres: wolontariat@mimowszystko.org lub tradycyjną pocztą na adres: Biuro Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, ul. prof. S. Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, z dopiskiem „Każdy jest komuś potrzebny”.

Ogłoszenie wyników nastąpi 17 września. Więcej informacji pod adresem: biuromlodych.org.

Tagi: pomoc, edukacja

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także