Komunikat archiwalny

Spór o niebieskie koperty

Czy miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania zostały wyznaczone zgodnie z prawem? Namalowane przez ZIKiT „niebieskie koperty” wzbudzają wiele kontrowersji. Przeciwni im mieszkańcy twierdzą, że pojawiły się one również w obszarach objętych ochroną konserwatorską, w związku z czym do ich wyznaczenia potrzebna była zgoda konserwatorska.

Spór o niebieskie koperty
Fot. ZIKiT

Spierano się na ten temat podczas posiedzenia Komisji ds. zbadania zmian w związku z realizacją organizacji ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa.

Oskarżenia mieszkańców zrzeszonych w komitecie „Nic o nas bez nas” odpierał stanowczo Łukasz Franek, wicedyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Twierdził, że żadna zgoda nie była potrzebna. Co więcej, wyjawił, że miasto chciało w niektórych miejscach wyznaczać miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, o wymiarach mniejszych niż wymagane prawem, ale Ministerstwo Infrastruktury nie wyraziło zgody na żadne odstępstwa. Wicedyrektor ZIKiT konsekwentnie powtarzał, że działa według rozporządzenia ministra infrastruktury, a nie ustaw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pełnomocniczka komitetu „Nic o nas bez nas”, Agnieszka Gilarska nie zgadzała się z tą interpretacją. Przekonywała, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków pozwolenie konserwatora było konieczne, aby zacząć malować koperty w chronionych obszarach miasta. Agnieszka Gilarska cytowała dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który miał powiedzieć, że: „wymalowane przez ZIKiT koperty ingerują w nawierzchnię ośmiu układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków, ale także wymalowane zostały na obszarze UNESCO”.

Spór starali się rozwiązać radni. Łukasz Wantuch zaproponował, by zapytać zewnętrznej, niezależnej kancelarii prawnej o to, czy zgoda była potrzebna. Jednak po chwili wycofał się z tego pomysłu, ze względu na prawdopodobnie bardzo wysokie koszty takiej opinii.

Łącznie, w całej strefie, pojawić się ma ponad 700 kopert. Stanowić to będzie wymagane minimum 4 proc. wszystkich miejsc do parkowania.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także