Komunikat archiwalny

Pozytywna opinia dla budżetu 2017

Radni z Komisji Rewizyjnej pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za 2017 r. Tym samym będą wnioskować na najbliższej sesji o przyznanie Prezydentowi absolutorium za rok 2017.

Pozytywna opinia dla budżetu 2017
Fot. krakow.pl

Choć na początku członkowie komisji mieli dwa odrębne stanowiska odnośnie opinii, w konsekwencji została przyjęta pozytywna opinia wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2017 r. i przyjęcie wniosku - w formie projektu uchwały - w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za rok 2017. Przyjęto także projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2017. Obydwa projekty zostały przyjęte głosami 4 za, 3 przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Sesja absolutoryjna odbędzie się 27 czerwca.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2017

Absolutorium za rok 2017 dla Prezydenta Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także