Komunikat archiwalny

Zarząd Inwestycji Miejskich otrzyma dotację

Zarząd Inwestycji Miejskich otrzyma dotację ze środków Narodowego Funduszu Odnowy Zabytków Krakowa na przygotowanie dokumentacji potrzebnej dla rewitalizacji Zajazdu Kazimierskiego u zbiegu ulic Krakowskiej i Węgłowej. Docelowo, swoją siedzibę ma mieć tam Biblioteka Kraków.

Zarząd Inwestycji Miejskich otrzyma dotację
Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie / materiały prasowe

Zgodnie z podpisaną 13 czerwca umową, Narodowy Fundusz Odnowy Zabytków Krakowa przekaże na ten cel 136 500 zł, czyli 42 proc. netto wartości całego projektu. Chodzi o przygotowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której oszacowana będzie wartość robót budowlanych. Materiał będzie też załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. Ta decyzja ma zostać wydana jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy, że za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę odpowiada Firma „Grzegorz Lechowicz – Pracownia Architektoniczna”, wyłoniona w przetargu zorganizowanym przez ZIM Kraków. Wartość kontraktu brutto to blisko 400 tys. zł. O zamówienie rywalizowało 11 firm.

Budynek Zajazdu Kazimierskiego jest częściowo wpisany do rejestru zabytków (ul. Krakowska 29, ul. Węgłowa 1) oraz Gminnej Ewidencji Zabytków (ul. Węgłowa 1A). Obiekt znajduje się w obrębie układu urbanistycznego dawnego miasta  Kazimierz ze Stradomiem wpisanym do rejestru zabytków oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków - historyczny zespół miasta” (zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 września 1994 r.).

Po renowacji, w dawnym Zajeździe Kazimierskim będzie się mieścić główna siedziba Biblioteki Kraków. Już obecnie część parteru kamienicy zajmuje filia tej instytucji. Poza działami merytorycznymi i administracyjnymi Biblioteki Kraków, odrestaurowany Zajazd Kazimierski ma być przede wszystkim nowym centrum czytelnictwa dla mieszkańców. Będzie tu działać główna wypożyczalnia i czytelnia, centrum informacji regionalnej, a także ośrodek animacji kulturalnej i literackiej, służący promocji czytelnictwa oraz wydarzeń związanych z literaturą i sztuką, z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań multimedialnych. Siedziba Biblioteki ma być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chodzi nie tylko o usuwanie barier architektonicznych, ale także o inne rozwiązania, które pomogą korzystać z zasobów placówki osobom z niepełnosprawnością intelektualną, słuchową czy wzrokową.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także