Komunikat archiwalny

Przyjaciel Sportu A.D. 2017

Przed nami uroczysta gala wręczenia honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu A.D.2017” z udziałem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Gala odbędzie się w poniedziałek, 18 czerwca, o godz. 16.00, w sali Lea Urzędu Miasta Krakowa

Przyjaciel Sportu A.D. 2017
Fot. Michał Sobolewski

„Przyjaciel Sportu” to honorowy tytuł nadawany przez Prezydenta Miasta Krakowa od 2000 roku. Tytuł „Przyjaciela Sportu”, ustanowiony przez Radę Miasta Krakowa, przyznawany jest corocznie osobom i firmom działającym na rzecz rozwijania i wspierania sportu w naszym mieście. Laureatem może zostać każdy kto pomysłowo i skutecznie promuje ruch i sport, angażuje się w popularyzowanie aktywności fizycznej, finansowo wspiera sportowców lub organizacje sportowe.

Kandydaci zgłaszani są w dwóch kategoriach:

  1. za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – ocenianą według kryteriów określonych przez Kapitułę
  2. za najwyższy wkład finansowy w rozwijanie kultury fizycznej poprzez pomoc udzielaną sportowcom lub organizacjom sportowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków – oceniany według kryterium wysokości (kwoty bezwzględne).

W skład Kapituły konkursu powoływani są: przewodniczący Rady Miasta Krakowa, trzej przedstawiciele Komisji Sportu i Kultury Fizycznej, a także dyrektor Wydziału Sportu, przedstawiciel laureatów z lat ubiegłych oraz przedstawiciel Rady ds. Sportu. Kapituła  rozpatruje kandydatury osób fizycznych oraz przedsiębiorców zasłużonych za wspieranie krakowskiego sportu.

Honorowe tytuły „Przyjaciel Sportu” nadaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Kapituły. W poprzednich latach wyróżnienie otrzymali między innymi: Paweł Derlatka, Lidia Walczyk, gen. Mieczysław Bieniek, Zofia Czupryna i inni, a wśród firm m. in. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego SA.

W bieżącej edycji do tytułów za rok 2017 zgłoszonych zostało siedem kandydatur.  

Pokaż metkę
Autor: GRAŻYNA ROKITA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także