Komunikat archiwalny

„Nie jesteś sam” – nauczyciele otrzymali certyfikaty

Zakończyła się trzecia edycja projektu szkoleniowego dla nauczycieli krakowskich szkół i placówek „Nie jesteś sam – wsparcie nauczyciela w pracy z uczniami z problemami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi”. W czwartek, 14 czerwca w magistracie 77 nauczycieli odebrało certyfikaty potwierdzające nabycie nowych kompetencji.

„Nie jesteś sam” – nauczyciele otrzymali certyfikaty
Fot. tookapic.com

Wiedza i umiejętności przekazane podczas szkolenia mają pomóc nauczycielom i pedagogom w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Projekt jest realizowany od trzech lat w ramach porozumienia o współpracy między Gminą Miejską Kraków a Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum. Pierwotnie miał to być jednorazowy pilotaż, jednak zainteresowanie nauczycieli było tak duże, że miasto jako organ prowadzący zdecydowało się na jego kontynuację. Projekt skierowany jest do nauczycieli,  pedagogów oraz psychologów pracujących w samorządowych szkołach i placówkach i na co dzień stykających się z problematyką zaburzeń emocjonalnych osób w wieku rozwojowym. Umożliwienie uczestnikom szkolenia poszerzenia wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z opieką pedagogiczną, profilaktyką i interwencją kryzysową – to jego główne cele.

Szkolenia prowadzone były przez pracowników Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szpitala Uniwersyteckiego, na co dzień pracujących z młodzieżą z problemami psychicznymi i zagrożoną patologią społeczną. Projekt obejmował 16 godzin wykładów (m.in. rozwój psycho-bio-społeczny: norma i patologia, psychopatologia i problemy emocjonalne w okresie rozwojowym) i 14 godzin warsztatów. Realizowany był w dwóch grupach: ścieżce dziecięcej i ścieżce adolescencyjnej. Ścieżka dziecięca obejmowała m.in. takie zagadnienia, jak: niepokojące zachowania w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, całościowe zaburzenia rozwoju, upośledzenie umysłowe i specyficzne zaburzenia umiejętności szkolnych, seksualność małych dzieci, zaburzenia opozycyjno-buntownicze i hiperkinetyczne, przemoc i nadużycia, zaburzenia okresu adolescencji. Na ścieżce adolescencyjnej poruszano kwestie zaburzeń zachowania i zaburzeń hiperkinetycznych, zaburzeń lękowych oraz odżywiania, depresji, autoagresji, samobójstwa, zaburzeń psychoseksualnych, nałogów (alkohol, narkotyki, dopalacze) czy zaburzeń psychotycznych.

W tym roku pierwszą ścieżkę ukończyło 35 nauczycieli, drugą – 42. Łączny koszt trzeciej edycji projektu to 18 360 zł. Ogółem w ciągu trzech edycji (2015/2016–2017/2018) szkolenie ukończyło 188 nauczycieli, z czego 93 osoby wzięły udział w ścieżce dziecięcej, a 95 w ścieżce adolescencyjnej.

Tagi: edukacja, pomoc

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także