Komunikat archiwalny

Przetarg na przebudowę torowiska unieważniony

Kilka dni temu nastąpiło otwarcie kopert na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej, na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla, na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez Wisłę.

Przetarg na przebudowę torowiska unieważniony
Fot. ZIKiT

Ofertę złożyła 1 firma. Konsorcjum firm: ZUE SA (lider) oraz KZN RAIL Sp. z o.o. (partner) zaproponowało kwotę 85,4 mln zł. Jednostka na realizację zadania chciała przeznaczyć kwotę 56,5 mln zł.

Komisja przetargowa podjęła w czwartek, 14 czerwca decyzję o unieważnieniu przetargu. Kwota zaproponowana przez konsorcjum jest o 50% wyższa niż kosztorys inwestorski. Zaoferowana kwota na realizację tego zadania, jest wyższa niż budżet przeznaczony na realizację podobnej inwestycji, w której zakres prac jest znacznie większy – na przebudowę ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej.

Po zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego oraz innych wymagań i warunków udziału Wykonawców przetarg zostanie ponownie ogłoszony.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także