Komunikat archiwalny

Nocna prohibicja przesądzona?

Z doświadczenia Krakowa, ale również innych, większych miast wynika, że możliwość ograniczenia godzin działalności punktów sprzedaży napojów alkoholowych może być istotnym narzędziem, pomocnym w zapewnieniu przez samorządy lokalne porządku i bezpieczeństwa, czyli jednego z najważniejszych dóbr dla mieszkańców wspólnoty samorządowej – zgodzili się radni podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

Nocna prohibicja przesądzona?
Fot. pixabay.com

Co za tym idzie, radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Poparcie dla projektów uchwał uzasadniali również tym, że na działalność całodobowych sklepów wpływają skargi i interwencje. W takiej sytuacji nie było podczas posiedzenia komisji wątpliwości, że  wprowadzenie możliwości reglamentacji godzin sprzedaży alkoholu wydaje się być jak najbardziej zasadne.

Co istotne, za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w mieście idą konkretne badania empiryczne. Badania prowadzone w Rotterdamie (Oers i Garretsen 1993) jednoznacznie wykazały, że dzielnice z wyższą gęstością sklepów alkoholowych charakteryzowały się większym odsetkiem osób pijących. Badania Wilkinsona z 1987 roku, które opierały się na danych z 50 stanów USA za okres 5 lat potwierdziły, że zwiększenie gęstości punktów sprzedaży powoduje wzrost ilości osób prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości. Według danych statystycznych Straży Miejskiej Miasta Krakowa w 2015 roku odnotowano 4220 zgłoszeń interwencyjnych w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w roku 2016 takich zgłoszeń wpłynęło 4016, a w I połowie 2017 roku 1847. Według danych statystycznych Komendy Miejskiej Policji w Krakowie interwencji policyjnych w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych było w roku 2015 – 3047, w roku 2016 – 2427, a w okresie od stycznia do 30 listopada 2017 r. – 1976. W Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w 2015 roku odnotowano 9787 przyjęć osób w celu wytrzeźwienia; w roku 2016 – 9890, a w roku 2017 – 9304.

Radni również pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także