Komunikat archiwalny

Miliony na zieleń przy Zakrzówku

Od 2016 r. do teraz Miasto wykupiło 18 działek i udziały na 4 działkach w rejonie Zakrzówka przeznaczając na ten cel 28 mln zł. A to nie koniec. Gmina stara się o wykup kolejnych terenów zielonych, które w przyszłości zostaną przeznaczone pod park Zakrzówek. Rozpoczęcie rewitalizacji tego terenu rozpocznie się w 2019 r.

Miliony na zieleń przy Zakrzówku
Fot. Elżbieta Marchewka

Okolice Zakrzówka to tereny cenne przyrodniczo, przez co konieczna jest ich ochrona. Dzięki kolejnym wykupom działek, Kraków stara się, by otoczenie akwenu pozostało w jak największym stopniu zielone. W toku jest postępowanie w sprawie pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków kilkunastu nieruchomości (oraz części nieruchomości) położonych w rejonie ul. Wyłom i ul. św. Jacka, przeznaczonych pod park Zakrzówek o łącznej powierzchni ponad 3,5 ha. Co ważne, w Urzędzie Miasta Krakowa nie toczy się obecnie żadne postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę w rejonie ulic św. Jacka i Wyłom.

 

Kończą się prace dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przyszłego parku. Zgodnie z planem, pozwolenie na budowę powinno zostać wydane na przełomie października i listopada tego roku, co pozwoli, by od przyszłego roku rozpocząć budowę.

Okolice akwenu Zakrzówek zmienią się nie do poznania. W parku powstanie budynek z częścią restauracyjną, tarasowe pomosty widokowe, świetnie nadające się do wypoczynku. Na terenie małego akwenu powstaną kąpieliska, na które mieszkańcy niewątpliwie bardzo czekają – baseny różnych rozmiarów i różnej głębokości. Będzie również pewnego rodzaju vistor center, budynek wypożyczalni sprzętu sportowego. Inwestycja, która będzie zadaniem wieloletnim powinna potrwać około 3 lata i będziemy starali się, aby była realizowana etapami, tak aby jak najbardziej zminimalizować pojawiające się w utrudnienia.

Ponadto, jeszcze jesienią tego roku Zarząd Zieleni Miejskiej będzie realizował również ścieżkę edukacyjną na terenie przyległym do planowanego parku Zakrzówek na działkach zlokalizowanych między ul. Wyłom a Małym Kamieniołomem. Ścieżka będzie pewnego rodzaju początkiem parku Zakrzówek.

Szacowany koszt realizacji całego parku może sięgnąć nawet ok. 40 mln zł. Inwestycja będzie realizowana etapami przez 3 lata.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA