Komunikat archiwalny

Zapoznaj się z „Czarną księgą nieruchomości krakowskich”

Po „Białej księdze nieruchomości krakowskich” przedstawiamy „Czarną księgę nieruchomości krakowskich”. Znajdziecie w niej Państwo informacje o nieruchomościach, których pomimo wieloletnich starań, nie przejęto lub utracono.

Zapoznaj się z „Czarną księgą nieruchomości krakowskich”
Fot. Magiczny Kraków

– Obiecaliśmy pełną informację o efektach działalności Miasta w zakresie nabywania własności różnych nieruchomości i dotrzymujemy słowa. W „Białej księdze...” pokazaliśmy nieruchomości odzyskane przez Miasto. Dzisiaj prezentujemy drugą część, czyli „Czarną księgę...”, zawierającą informacje na temat nieruchomości, których nie udało się pozyskać na rzecz Miasta. Całość materiału pokazuje skalę problemów, które pojawiły się na przestrzeni lat w tym zakresie – powiedział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta, w trakcie briefingu prasowego poświęconego „Czarnej księdze nieruchomości krakowskich”. – Udało nam się pokazać całokształt różnorodnych sytuacji prawnych, które miały i mają miejsce w Krakowie. „Czarna księga...” wskazuje na fundamentalną różnicę, jaka występuje między Krakowem a Warszawą. Tak zwany Dekret Bieruta upaństwowił bowiem cały obszar Warszawy: jednym aktem prawnym uregulowano całość zagadnienia. U nas występuje całe mnóstwo najróżniejszych stanów prawnych, np. regulacje z okresu państw zaborczych. To pokazuje, jak ta materia jest niezwykle skomplikowana – dodał Andrzej Kulig.

 

 

W „Czarnej księdze...” przedstawiono więc informacje o nieruchomościach:

  • co do których Urząd Miasta Krakowa podejmował intensywne działania w celu nabycia ich prawa własności na rzecz Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, które to działania, w odróżnieniu od adresów przedstawionych w „Białej księdze nieruchomości krakowskich”, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów,
  • wywłaszczonych i znacjonalizowanych na podstawie decyzji wydanych w oparciu o przepisy obowiązujące w okresie PRL, co do których została stwierdzona nieważność,
  • które Skarb Państwa utracił na skutek orzeczeń komisji majątkowych (dla Kościoła katolickiego i dla gmin wyznaniowych żydowskich),
  • które objęte były tzw. zarządem państwowym, a następnie zarządem Gminy Miejskiej Kraków, a których zarząd musiał zostać przekazany na rzecz właścicieli ujawnionych w księgach wieczystych, bądź kuratorów ustanowionych przez sąd.

Ta księga wskazuje, że pomimo działań pracowników, nie przejęto i utracono nieruchomości. Ale w większości nie przejęto bo zgodnie z prawem nabyła te nieruchomości osoba uprawniona (właściwi spadkobiercy, prawidłowe umowy sprzedaży), a procesy wywłaszczeniowe i nacjonalizacyjne były często prowadzone nieprawidłowo, niechlujnie i niezgodnie nawet z ówczesnymi przepisami.

  • W chwili obecnej można wskazać, że pomimo starań pracowników Magistratu nie przejęto 334 nieruchomości lub badanych udziałów na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej Kraków, w stosunku do 549 nieruchomości lub udziałów przejętych i zaprezentowanych w Białej Księdze;
  • Skarb Państwa lub Gmina Miejska Kraków przegrały 45 postępowań rewindykacyjnych dot. stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizacyjnych lub wywłaszczeniowych, komunalizacyjnych oraz odszkodowawczych, a także postępowań dotyczących np. zmiany postanowień spadkowych (utrata własności Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej Kraków);
  • Na skutek orzeczeń Komisji Majątkowej Kościelnej Skarb Państwa utracił w Krakowie ponad 324 ha powierzchni oraz musiał wypłacić 4 971 214 zł odszkodowania;
  • Na skutek działalności Komisji Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich Skarb Państwa utracił 50 arów powierzchni oraz wypłacił 2 590 998 zł (przy czym należy wspomnieć, że Prezydent i prokuratura w 2017 r. na skutek wyroku TK złożyli wnioski o wznowienie ponad 27 postępowań regulacyjnych);
  • Wydano 145 nieruchomości objętych tzw. zarządem państwowym, a następnie zarządem gminy, których zarząd musiał zostać przekazany osobom ujawnionych w księgach wieczystych jako właściciele bądź ustanowionym przez sąd kuratorom. Wykaz nie obejmuje nieruchomości wydanych wspólnotom mieszkaniowym, właścicielom na podstawie umowy sprzedaży z Gminą Miejską Kraków lub Skarbem Państwa czy nieruchomości, co do których toczą się postępowania związane z możliwością nabycia ich lub udziałów na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej Kraków.

1. Czarna Księga - wstęp [pdf]

2. Czarna Księga - przejmowanie mienia tabela [pdf]

3. Czarna Księga - przejmowanie mienia opis [pdf]

4. Czarna Księga - rewindykacja tabela [pdf]

5. Czarna Księga - rewindykacja opis [pdf]

6. Czarna księga - KMK i GWŻ tabera [pdf]

7. Czarna Księga - KMK i GWŻ opis [pdf]

8. Czarna Księga - Zarząd ZBK tabela [pdf]

Pokaż metkę
Autor: GRAŻYNA ROKITA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także