„Tandeta” na sprzedaż?

Czy miasto sprzeda działki, na których położony jest plac targowy przy ul. Krzywda ich aktualnym dzierżawcom? Ich wartość to prawie 13 mln zł netto. Podczas posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego radni pozytywnie zaopiniowali możliwość sprzedaży działek.

„Tandeta” na sprzedaż?
Fot. pixabay.com

Należy jednak zaznaczyć, że jest to opinia intencyjna, która stwarza podstawy do przygotowania projektu uchwały w tej sprawie. Nieprzychylny sprzedaży targowiska jest Prezydent, który w piśmie do Bogusława Kośmidera, przewodniczącego RMK napisał, że „nie ma uzasadnienia dla zbywania przedmiotowej nieruchomości”.

O wykup „Tandety” kupcy zabiegają już od kilku lat. Argumentują, że mają umowę dzierżawy z miastem tylko do 2032 roku. Chcieliby mieć pewność, że będą dłużej prowadzić działalność. Zwracają przy tym uwagę, że inaczej gospodaruje się budynkiem, który ma się na własność.


Radni zgodzili się, że zakup placów przez kupców pomógłby w podniesieniu jakości i estetyki tych miejsc. Gdyby należały one do spółek kupieckich, te mogłyby wykonać większy remont niż teraz, kiedy tylko je dzierżawią. Ostatecznie siedmiu radnych głosowało za pozytywną opinią, trzech było przeciw.

Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: przydzielenia drogą bezprzetargową gminnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym przy ulicy Dunajewskiego 5.

Nas koniec radni pozytywnie zaopiniowali kilka projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat udzielonych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także