Komunikat archiwalny

Program „Aktywny samorząd” - nabór wniosków od 1 sierpnia

Od 1 sierpnia rozpoczyna się nabór wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program „Aktywny samorząd” - nabór wniosków od 1 sierpnia
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Program „Aktywny samorząd” w module II przewiduje wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w: szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej.

O wsparcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach programu „Aktywny samorząd” ubiegać się mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące w Krakowie.

W ramach pomocy osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia, zgodnie z opracowaną przez MOPS procedurą nr 51 zawierającą wszelkie informacje oraz druk wniosku, dostępną na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie pod adresem: www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-51.

Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14, w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w terminie od 1 sierpnia do 10 października.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA