Komunikat archiwalny

Porozmawiaj o planie dla okolicy ul. Falistej

We wtorek, 10 lipca o 15.30 w sali Portretowej w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbyła się dyskusja publiczna dla mieszkańców nt. projektu planu miejscowego Kostrze – rejon ulice Falistej.

Porozmawiaj o planie dla okolicy ul. Falistej
Fot. bip.krakow.pl

Granice planu obejmują obszar o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiącego część tzw. zachodniego klina zieleni, położonego w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Ze względu na atrakcyjność tego terenu konieczne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych. Głównym celem planu jest zachowanie ciągłości terenów zielonych w maksymalnie możliwym zakresie, co będzie mieć kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności, ochrony unikalnych walorów krajobrazowych i kształtowania właściwych warunków przewietrzania miasta.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu trwa do 17 lipca tego roku. Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA