Podjęte, odrzucone

Drugie posiedzenie 105. sesji oraz 107. sesja trwały w sumie 14,5 godziny. Podczas drugiego posiedzenia 105. sesji radni podjęli 23 uchwały, 11 procedowali podczas pierwszych czytań, podjęli 2 rezolucje, a jeden projekt uchwały odesłali do projektodawcy. Natomiast podczas 107. sesji radni podjęli 53 uchwały, jedną rezolucję, a 4 projekty uchwał procedowali podczas pierwszych czytań. Głosowanie nad jednym projektem uchwały odroczyli, a dwa projekty uchwał odrzucili.

Podjęte, odrzucone
Fot. Magiczny Kraków

Dwie podjęte podczas 2. posiedzenia 105. sesji rezolucje dotyczyły: dokonania zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustanowienia przepisów prawa, które przyznają samorządom kompetencje w zakresie możliwości regulacji świadczenia usług krótkoterminowego najmu w lokalach mieszkalnych (projekt Komisji Promocji i Turystyki). Radni podjęli też uchwałę, autorstwa grupy radnych w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta w zakresie zabezpieczenia  środków finansowych na program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. Do wnioskodawcy odesłany został projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Podsumowanie obrad 2. posiedzenia 105. sesji  RMK

Podczas 107. sesji RMK radni podjęli uchwały w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Natomiast projekt uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży został przez radnych odrzucony.

Radni podjęli też uchwałę kierunkową dla Prezydenta w zakresie ustanowienia programu budowy skateparków w każdej dzielnicy. Radni podjęli też 5 uchwał kierunkowych do Prezydenta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Prądnik Biały Wschód”, „Stelmachów Szkoła”, „Krowodrza Górka”, „Żabiniec-Siemaszki-Prądnicka” oraz „obszarów przy ul. Kobierzyńskiej”. Radni podjęli też uchwałę kierunkową w sprawie montażu stojaków na hulajnogi dla szkół podstawowych.

 Natomiast projekt uchwały kierunkowej w sprawie uwzględnienia wyników konsultacji społecznych na temat planowanej budowy pomnika Armii Krajowej przy Bulwarze Czerwieńskim został przez radnych odrzucony.

Decyzją radnych podjęta też została uchwała w sprawie likwidacji Komisji ds. zbadania zmian w związku z realizacją organizacji ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa.

Podjęta przez radnych rezolucja dotyczyła odliczenia VAT-u od wydatków ponoszonych przez instytucje kultury na rzecz promocji.

Podsumowanie obrad 107. sesji RMK

Kolejna sesja odbędzie się 29 sierpnia.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także