Komunikat archiwalny

Trwa rekrutacja uzupełniająca do liceów

W środę, 11 lipca rozpoczęło się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia. Informacje o tym, które szkoły dysponują jeszcze wolnymi miejscami, dostępne są w systemie informatycznym Omikron, wspierającym rekrutację. Kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do środy, 18 lipca.

Trwa rekrutacja uzupełniająca do liceów
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

We wtorek, 10 lipca komisje rekrutacyjne w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia podały do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Po ogłoszeniu tych list, czyli od środy, 11 lipca, w szkołach dysponujących wolnymi miejscami rozpoczęło się postępowanie uzupełniające, które zakończone zostanie w środę, 22 sierpnia ogłoszeniem list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Od środy, 11 lipca w systemie informatycznym Omikron dostępna jest informacja o szkołach dysponujących wolnymi miejscami. Na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym kandydaci mają czas do środy, 18 lipca.

Powyższe terminy wynikają z zarządzenia nr 2/2018 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim – dostępnego TUTAJ.

Warto wiedzieć, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do liceów ogólnokształcących dla młodzieży prowadzonych przez Miasto Kraków jako szkoły pierwszego wyboru wnioski złożyło 5280 kandydatów. W wyniku postępowania rekrutacyjnego do przyjęcia do liceów zakwalifikowanych zostało 4257 kandydatów (ogłoszenie list zakwalifikowanych nastąpiło 29 czerwca). Spośród zakwalifikowanych wolę przyjęcia potwierdziło 3888 kandydatów (dane z systemu informatycznego Omikron wspierającego rekrutację z 10 lipca 2018 r.). Licea ogólnokształcące dla młodzieży prowadzone przez Miasto Kraków dysponują nadal 691 wolnymi miejscami. Informacja o nich znajduje się w systemie informatycznym Omikron. Nowo utworzone licea ogólnokształcące (XLI, XLII, XLIII, XLIV) zaoferowały w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 ogółem 504 miejsca w klasie pierwszej.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Anna Duda
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także