Komunikat archiwalny

Działania ZIKiT wobec nakazów Wojewody Małopolskiego

W czerwcu Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu został – poprzez nakaz Wojewody Małopolskiego – zobligowany do wprowadzenia zmian w mieście. Pierwsza zmiana dotyczy Kazimierza – zmieniona tam ma zostać obowiązująca obecnie Strefa Ograniczonego Ruchu. Druga, to korekta oznakowania na niektórych chodnikach, które dopuszczały ruch rowerowy. Zmienią się również dotychczasowe zasady regulujące wjazd do Strefy Ograniczonego Ruchu w centrum.

Działania ZIKiT wobec nakazów Wojewody Małopolskiego
Fot. Centrum Kultury Żydowskiej / materiały prasowe

W związku ze zmianami, jakie dotyczą Kazimierza, ZIKiT przedstawił radnym miasta Krakowa propozycję wprowadzenia tam Strefy Czystego Transportu (SCP). Strefa miałaby na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz uspokojenie ruchu ulicznego w tej części miasta.

 

 

Proponowane rozwiązanie swoim obszarem ma się pokrywać z istniejącą na Kazimierzu (a zakwestionowaną przez Wojewodę) od ponad pół roku Strefą Ograniczonego Ruchu (SOR), która spełnia podobne cele. Wojewoda poparł ideę ograniczenia ruchu i potwierdził, że dopuszczanym przez niego rozwiązaniem będzie wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (SCT) na Kazimierzu.

 

Strefa Czystego Transportu

 

 

Obecnie ZIKiT przygotowuje się do przeprowadzenia rozmów z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz z radą dzielnicy, które pozwoliłyby zweryfikować doświadczenia z funkcjonowania SOR na Kazimierzu.

 

Jeśli przychylność Rady Miasta Krakowa się potwierdzi (projekt zyskał akceptację komisji infrastruktury Rady Miasta Krakowa), po wprowadzeniu SCP na obszarze Kazimierza wjazd na ten teren będą miały tylko pojazdy napędzane wyłącznie prądem, wodorem lub gazem CNG. Ograniczenia nie będą dotyczyły mieszkańców, którzy wszystkimi pojazdami ważącymi nie więcej niż 3,5 tony będą mogli do niej wjechać. Utrzymane będą dotychczasowe godziny dostaw dla przedsiębiorców. Do strefy będą mogły też wjeżdżać wozy służb ratunkowych czy policji. Wyjątek uczyniono również dla orszaków weselnych.

Zapadła też decyzja, by spór prawny między jednostką a urzędem Wojewody przenieść na drogę sądową. Obie instytucje nadal stoją na przeciwnych stanowiskach w sprawie zasadności wprowadzania Strefy Ograniczonego Ruchu. Orzeczenie sądu w tej sprawie będzie miało duże znaczenie – ostatecznie pozwoli rozstrzygnąć wątpliwości prawne oraz stworzy podstawy do dalszych działań na gruncie polityki transportowej miasta.

 

Na niektórych chodnikach za pomocą znaku dopuszczony był ruch na rowerach. Obecnie zostanie wykonane nowe oznakowanie, aby zachować możliwości przejazdu dla rowerzystów, pojawi się np. ciąg pieszo-rowerowy. Pojawi się on w miejscach, w których będą odpowiednie parametry chodników. Zmiana oznakowania nie zmieni sposobu, w jaki prowadzony jest tam ruch, a zapewni zgodność z oczekiwaniami Wojewody.

Zgodnie z nakazem wojewody, od 17 lipca, tzw. wjazdówki do strefy B przestaną obowiązywać. Od tego dnia wprowadzone zostaną nowe rozwiązania, które pozwolą na wjazd służb miejskich. Nowe zasady pozwolą również na okazjonalne wjazdy (np. nowożeńców) do Strefy Ograniczonego Ruchu.

 

Tagi: prawo, ZIKiT

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Duda
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także