Komunikat archiwalny

Zakończyły się konsultacje na temat statutu dzielnicy VI Bronowice

Od 12 czerwca do 3 lipca wyłożony był do konsultacji projekt nowelizacji statutu dzielnicy VI Bronowice. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie pisemnych opinii, a ich wynik miał charakter opiniodawczy.

Zakończyły się konsultacje na temat statutu dzielnicy VI Bronowice
Fot. dialogspoleczny.krakow.pl

Opinie i wnioski można było także składać do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa w formie elektronicznej – na adres e-mail: br.umk@um.krakow.pl.

Projekt nowelizacji statutu, stanowiący załącznik do uchwały nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa z 9 maja 2018 r., został wyłożony w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz w siedzibach poszczególnych rad i zarządów dzielnic miasta Krakowa. Był także dostępny w formie elektronicznej na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków” oraz Miejskiego Centrum Dialogu.

Projekt został również przedstawiony na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w środę 20 czerwca, o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala Dietla. Na przedmiotowe spotkanie nie przybyli jednak mieszkańcy. Do projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice nie wpłynęły także opinie i wnioski mieszkańców.

Ponadto w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice opinię pozytywną wydała Rada Dzielnicy VI Bronowice – uchwała nr LII/388/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także