Upamiętniona ojcowizna

Muzeum przyjazne mieszkańcom i  wystawy tworzone przez mieszkańców. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości mieszkańcy Swoszowic postanowili uczcić specjalną wystawą ukazującą ich dzielnych przodków.

Upamiętniona ojcowizna
Fot. Katarzyna Maleta-Madejska

Muzeum Spraw Wojskowych to jedna z najmłodszych placówek kulturalnych na terenie Krakowa, zlokalizowana w Forcie Pancernym 51½ Wróblowice, należącym do Twierdzy Kraków. Muzeum poświęcone jest Polakom służącym w armiach zaborczych podczas I  wojny światowej, a  opiera się na prywatnych zbiorach kolekcjonerskich organizatorów. Placówka funkcjonuje przy wsparciu finansowym sponsorów, osób prywatnych oraz licznych wolontariuszy i lokalnych społeczników, miłośników historii, w tym radnego miasta Krakowa Józefa Jałochy. Muzeum od początku swego istnienia włącza się w lokalne inicjatywy promujące historię, jest współorganizatorem cyklicznej imprezy „Swoszowicki Piknik Patriotyczny”. Najnowszą inicjatywą instytucji jest zorganizowanie wystawy „Nasza Ojcowizna – 100 Lat Niepodległości”, przedstawiającej ludzi i wydarzenia na przestrzeni lat 1918–2018, związanych z południowymi osiedlami dzielnicy X Swoszowice. Organizatorzy zachęcili do współtworzenia ekspozycji liczną grupę mieszkańców, którzy poprzez wypożyczenie bądź podarowanie eksponatów, dokumentów i fotografii rodzinnych, a także pomoc przy budowie scenografii stali się jej współorganizatorami. Wystawa składa się z części plenerowej, w  której można obejrzeć typowe narzędzia rolnicze używane kilkadziesiąt lat temu w  okolicznych gospodarstwach, oraz ekspozycji w  budynku muzeum. Zgromadzono tam przedmioty i  narzędzia używane w warsztatach rzemieślniczych stolarskich, szewskich, rzeźniczych i rymarskich oraz w gospodarstwach domowych. Kolejna część dotyczy przedmiotów powszechnego użytku z lat powojennych, wiele z nich dzisiaj już zapomnianych, o przeznaczeniu nieznanym najmłodszemu pokoleniu zwiedzających. Ciekawym elementem wystawy jest rekonstrukcja działającej w okolicy tajnej drukarni Konspiracyjnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych oraz tajnej radiostacji „Wisła” podlegającej Okręgowej Delegaturze Rządu w Krakowie. Zwiedzający mogą obejrzeć oryginalne wyposażenie pomieszczeń pochodzące z lat 1943–1945. Wystawę uzupełniają plansze prowadzące zwiedzających poprzez lata niepodległej Polski bogato ilustrowane oryginalnymi dokumentami i zdjęciami dotyczącymi losów mieszkańców. Premią dla zwiedzających Muzeum jest fantastyczny widok panoramy Krakowa sprzed bramy Fortu na ul. Sawiczewskich 46 w Swoszowicach.

Pokaż metkę
Autor: Dominik Kościelny
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także