Mieszkańcy mają uwagi do planu

Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice podczas lipcowego posiedzenia pozytywnie zaopiniowała projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice – Południe”. Jednak zgłosiła także kilka istotnych uwag do planu.

Mieszkańcy mają uwagi do planu
Fot. tookapic.com

Rada „Piętnastki” wnioskuje o dwie zmiany w projektowanym planie. Pierwsza z nich dotyczy terenu oznaczonego symbolem U.2, na którym obecnie znajduje się parterowy budynek usługowy. Według radnych z dzielnicy Mistrzejowice nadanie na tym obszarze możliwości nadbudowy budynku będzie niekorzystne ze względu na bliskość terenów oznaczonych jako zieleń urządzona.

Drugi z postulatów dzielnicy dotyczy obszarów oznaczonych symbolami U.14, U.15, U.17. Według radnych obszary te znajdują się w obrębie kanału przewietrzania miasta na osi północ-południe (w ciągu Plant Mistrzejowickich i ul. Wiślickiej), dlatego nie powinny zostać zabudowane budynkami wyższymi niż 15 m. – Proponowana w opracowanym projekcie wysokość zabudowy, narusza także walory o charakterze widokowym i architektonicznym – piszą radni w uzasadnieniu swej uchwały. Z projektem uchwały Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice można zapoznać się pod tym linkiem. Natomiast z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice – Południe” – tutaj.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także