Komunikat archiwalny

Miasto pilnuje, by koniom nie działa się krzywda

Częste kontrole w miejscach postoju, stały nadzór lekarzy weterynarii, sprawdzanie wszelkich niepokojących sygnałów, szczegółowe badania zdrowia koni, a przede wszystkim zasady bezpieczeństwa opracowane we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Rolniczego – Kraków dba, by koniom dorożkarskim nie działa się krzywda.

Miasto pilnuje, by koniom nie działa się krzywda
Fot. Magiczny Kraków

Jak co roku podczas długotrwałych upałów urzędnicy apelują do dorożkarzy, by niezależnie od obowiązujących zasad korzystali przede wszystkim z zacienionych postojów. W przypadku wprowadzenia przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej trzeciego stopnia zagrożenia upałem Rynek Główny jest bezwzględnie zamykany dla dorożek. Z prognoz wynika, że tak może zdarzyć się w piątek 9 sierpnia.

Wyniki pomiarów parametrów mikroklimatycznych wykazały, że pod względem warunków termicznych najlepszym miejscem postojowym dla koni w upalne dni jest zacieniony bryłą kościoła Mariackiego postój przy ul. Mikołajskiej oraz postój na alejce Plant przy ul. Podzamcze, niedaleko Wawelu. Najmniej odpowiednim miejscem jest natomiast płyta Małego Rynku – we wszystkich pomiarach stwierdzono tam najwyższą temperaturę i jednocześnie najniższe ochładzanie, niższe nawet o kilka jednostek niż w innych punktach pomiarowych. Z uwagi na dobre warunki panujące na wszystkich postojach koni w Krakowie ewentualne ograniczenia dotyczące postoju dorożek zalecono tylko w odniesieniu do postoju na Małym Rynku.

Miasto od wielu lat współpracuje z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i w Rzeszowie, hipologami, zootechnikami, Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami – dzięki temu ma dostęp do rzetelnych i aktualnych badań oraz informacji. W 2014 roku na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa wykwalifikowana kadra naukowa zajmująca się zoohigieną pracy zwierząt (specjaliści z Zakładu Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) przeprowadziła szczegółowe badania, które pozwalają określić warunki zoohigieniczne pracy koni dorożkarskich. Wykorzystano w nich m.in. innowacyjne urządzenie pomiarowe WBGT, które mierząc temperaturę, przepływ powietrza i jego wilgotność oraz łącząc te parametry ze sobą, potrafi oddać rzeczywistą, odczuwalną dla zwierząt temperaturę.

Konie przebadano w miesiącach letnich (czerwiec – wrzesień) podczas całego dnia pracy, na obowiązujących w mieście postojach dla dorożek. Wyniki porównano z tymi, które zostały uzyskane w stadninach koni poza Krakowem, w ośrodkach jeździeckich i w warunkach naturalnych stepu ukraińskiego. Przeprowadzono badania psychometryczne i katatermometryczne, uzupełniająco korzystano też z kamery termowizyjnej, która umożliwiała cyfrową rejestrację rozkładu temperatur oraz wizualizację promieniowania podczerwonego ciała koni i otaczającego podłoża. Wykonano analizy hematologiczne i biochemiczne krwi pobieranej od koni dorożkarskich oraz badania pulsometryczne.

Zebrane dane pozwoliły stwierdzić, że warunki pracy koni dorożkarskich w Krakowie w miejscach i terminach dokonywanych badań (a dokładnie w miejscach ich postojów, a także bezpośrednio po ich pracy) nie odbiegają od uznanych za dopuszczalne dla innych koni użytkowych. Wyniki analiz hematologicznych i biochemicznych krwi oraz pomiarów tętna mieściły się w granicach dopuszczalnych norm, niezależnie od panujących warunków termiczno-wilgotnościowych. Konie badano także po wysiłku związanym z pracą (ciągnięcie dorożek z pasażerami). Także po pracy parametry mierzone u tych zwierząt nie odbiegały od przyjętych norm i nie wskazywały na przeciążenie zwierząt pracą nawet w przypadku pracy w wysokich temperaturach.

Potwierdzeniem dobrego stanu kondycyjnego koni jest również fakt, że w ostatnich latach nie doszło do żadnych zasłabnięć ani upadków koni używanych do pracy dorożkarskiej, bezpośrednio związanych z ich pracą. Dobry stan kondycyjny zwierząt potwierdzają liczne kontrole w miejscach postoju. Również straż miejska nie otrzymała żadnych zgłoszeń o niewłaściwym traktowaniu koni. Przedsiębiorcy – dorożkarze regularnie poją i karmią zwierzęta na postojach. Wpisy w paszportach koni, wykonywane regularnie przez lekarzy weterynarii, świadczą o tym, że konie są zdrowe i dobrze odżywione. Ich ogólny stan kondycyjny wskazuje na jakość sprawowanej nad nimi opieki przez właścicieli. Poza okresami pracy (co drugi dzień) konie dorożkarskie odpoczywają w stajniach i na pastwiskach. Miejsca te są kontrolowane przez Urząd Miasta Krakowa oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie.

Miasto opracowuje także zakres kolejnych badań koni dorożkarskich i pomiary temperatur podczas pracy. Jednocześnie, mając na uwadze ostrzeżenia IMGW dotyczące upałów, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Dorożkarzy Krakowskich Urząd Miasta Krakowa na bieżąco monitoruje sytuację i wprowadza czasowe wyłączenia postoju dla dorożek na Rynku Głównym. Zakaz postoju dorożek na Rynku Głównym w godzinach od 13.00 do 17.00 obowiązuje zawsze, gdy temperatura przekroczy 28 stopni Celsjusza w cieniu. Dorożkarze mogą wówczas (jak również poza tymi godzinami) korzystać z postojów zastępczych (na alejce Plant przy ul. Podzamcze, przy Barbakanie oraz na ul. Mikołajskiej przy bazylice Mariackiej).

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także