Komunikat archiwalny

Nie trać głowy – zaproszenie do współpracy

Placówki podstawowej opieki medycznej (POZ) w województwach mazowieckim, śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim mogą zgłaszać się do udziału w projekcie pt. „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”. Program prowadzony jest przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nie trać głowy – zaproszenie do współpracy
Fot. pixabay.com

W ramach projektu lekarze i pielęgniarki zatrudnieni w placówkach POZ uczestniczących w projekcie, będą mieli możliwość uczestniczyć w kompleksowym cyklu szkoleń. Szkolenia ukierunkowane są na naukę praktycznych umiejętności w pracy z pacjentem i realizowane będą w dwóch etapach: stacjonarnym (jeden 2-dniowy zjazd) i e-learningowym. Stacjonarny etap szkoleń obywać się będzie w 2018 roku w Warszawie i Krakowie, a w ich ramach uczestnicy zdobędą specjalistyczną wiedzę w zakresie:

  • prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki NGiS;
  • metod diagnostycznych, dostępnych badań i ich właściwym doborze oraz oceny ryzyka zachorowania na NGiS;
  • leczenia i terapii osób z NGiS (w tym w zakresie rozpoznawania objawów powikłań i wznowy nowotworu);
  • rehabilitacji osób po leczeniu NGiS;
  • komunikacji z chorym z NGiS;
  • leczenia zespołu uzależnienia do tytoniu (ZUT).

Uczestnicy szkolenia stacjonarnego otrzymają dostęp do części realizowanej w formie e-learningu, w ramach której zaprezentowana zostanie m.in. tematyka wdrażania zaleceń dotyczących opieki nad chorymi po leczeniu NGiS oraz aktualnych informacji na temat NGiS i wytycznych w zakresie postępowania z osobami chorymi. Szkolenie zakończy egzamin końcowy, przeprowadzonym za pomocą platformy e-learningowej. Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia jest uzyskanie wyniku 80% prawidłowych odpowiedzi. Uczestnicy szkoleń otrzymają punkty edukacyjne (lekarze 40 punktów edukacyjnych, pielęgniarki 30 punktów edukacyjnych).

W dalszym etapie realizacji projektu, uczestnicy szkoleń, w ramach POZ realizować będą program badań przesiewowych nowotworów głowy i szyi. Liczba świadczeń z zakresu diagnostyki podstawowej przypadająca na placówkę uzależniona będzie od łącznej liczby placówek uczestniczących w projekcie. W ramach projektu planowane jest wykonanie min. 500 badań w ramach diagnostyki podstawowej w placówkach POZ. Do programu kwalifikowane będą:

  • Osoby w wieku 40-65 lat, znajdujące się w grupie ryzyka tj. będące wieloletnimi palaczami, nadużywające alkoholu, mające podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów nie związanych z infekcją górnych dróg oddechowych, takich jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem;
  • Osoby w wieku 40 - 65 lat, które nie znajdują się w grupie ryzyka, a u których przez ponad 3 tygodnie występuje co najmniej jeden z ww. objawów.

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dostępne na stronie internetowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także