Nagroda im. Vincenza i udział w panelach

Trwa 28. Forum Ekonomiczne w Krynicy. W tym roku w Krynicy Radę Miasta Krakowa podczas Forum reprezentują: Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Dominik Jaśkowiec – wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Sławomir Pietrzyk - wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz radni: Kazimierz Chrzanowski, Michał Drewnicki, Rafał Komarewicz i Aleksander Miszalski. 5 września, w środę Bogusław Kośmider wręczy Nagrodę Forum Ekonomicznego Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza, przyznawaną przez Radę Miasta Krakowa na mocy uchwały z 2011 r. W tym roku nagrodę tę otrzyma Krzysztof Penderecki.

Nagroda im. Vincenza i udział w panelach
Fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

Bogusław Kośmider, przewodniczący RMK weźmie udział w panelu dyskusyjnym Forum Regionów „Efektywne zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast i regionów”. Z kolei Dominik Jaśkowiec, wiceprzewodniczący RMK weźmie udział w dyskusji „Jak skutecznie informować o działaniach regionu? Komunikacja z mieszkańcami, media społecznościowe, media głównego nurtu. Problemy, doświadczenia”, natomiast wiceprzewodniczący Sławomir Pietrzyk będzie panelistą w panelu dyskusyjnym „Jak szybko i radykalnie poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach?”. Aleksander Miszalski, przewodniczący Komisji Turystyki i Promocji weźmie udział w dyskusji o „Turystycznym ABC – pokazać, wypromować, zachęcić do powrotu”.

W tym roku kapituła Nagrody Forum Ekonomicznego Nowa Kultura-Nowej Europy, na której czele stoi Bogusław Kośmider, Przewodniczący RMK, postanowiła wyróżnić Krzysztofa Pendereckiego – kompozytora i dyrygenta. Jego znakomity dorobek oraz wyjątkowy talent kształtują kulturę muzyczną na całym świecie. Do najważniejszych utworów artysty należą m.in.: „Tren –  Ofiarom Hiroszimy”, „Pasja według św. Łukasza”, opery „Diabły z Loudun” i „Czarna Maska”, symfonia-oratorium „Siedem Bram Jerozolimy” oraz „Polskie Requiem”. Z inicjatywy Krzysztofa Pendereckiego powstało Europejskie Centrum Muzyki, które poprzez stwarzanie okazji do artystycznych spotkań i pracy w  formule mistrz-uczeń stawia sobie za cel kształcenie i rozwijanie młodych talentów muzycznych w  Polsce i w Europie. Centrum kształci uzdolnionych muzyków z całego świata, organizuje spotkania artystów, jest miejscem pogłębiania wiedzy  muzycznej. Krzysztof Penderecki jest też Honorowym Obywatelem Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Tytuł ten otrzymał w 2013 r.

Nagroda Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury regionu Europy Środkowo-Wschodniej od 2005 r. Jej fundatorami byli: w latach 2005–2007 Instytut Studiów Wschodnich, a w latach 2008–2010  Prezydent Miasta Krakowa. Od roku 2011 nagroda przyznawana jest przez Radę Miasta Krakowa, na mocy uchwały z 25 maja 2011 r. Wyróżnienie wiąże się z otrzymaniem kwoty 40 tys. zł oraz statuetki. Laureatami nagrody są: Tomas Venclova, Jiři Gruša, Krzysztof Czyżewski, Emil Brix, Agnieszka Holland, Tatiana Tołstoj, Andrzej Stasiuk, Martin Pollack, Magdalena Vášáryova, Serhij Żadan, prof. Jacek Purchla oraz Swietłana Aleksijewicz.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także