Komunikat archiwalny

Darmowe zajęcia w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

Przedzierasz się przez gąszcz ogłoszeń w sieci, masz przed sobą ważne rozmowy kwalifikacyjne, a może chcesz spróbować, jak to jest być sobie samemu szefem? Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza na bezpłatne grupowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności pomocne przy poszukiwaniu pracy i zakładaniu firmy. Spotkania będą się odbywały od 14 do 28 września. Poprowadzą je, jak zwykle, specjaliści – doradcy zawodowi.

Darmowe zajęcia w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
Fot. ©tookapic.com/pawelkadysz

Zajęcia organizuje Referat Poradnictwa Zawodowego GUP w Krakowie. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Godziny zostaną ustalone z uczestnikami, kiedy zbierze się grupa na dany termin. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pok. 204–208 lub pod numerami telefonów: 12 68 68 204–208.

A poniżej propozycje tematyczne:

  • 14 września: Internet jako narzędzie poszukiwania pracy – zajęcia przygotowujące do wykorzystania internetu w procesie szukania pracy (zgłoszenia do 13 września).
  • 17 września: Internet jako narzędzie poszukiwania pracy – zajęcia przygotowujące do wykorzystania internetu w procesie szukania pracy (zgłoszenia do 14 września).
  • 18–19 września: Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej? – przygotowanie uczestników zajęć do uczestnictwa w procesie rekrutacji prowadzonym z wykorzystaniem metod selekcji stosowanych podczas rozmów kwalifikacyjnych (zgłoszenia do 17 września).
  • 20 września: Co to są kompetencje? Jak je mierzyć i rozwijać? – zajęcia poświęcone zagadnieniu badania kompetencji u kandydatów do pracy (zgłoszenia do 19 września).
  • 21 września: Własna działalność gospodarcza – pierwsze kroki przedsiębiorcy – określenie predyspozycji osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą, elementy biznesplanu, informacje nt. możliwości uzyskania wsparcia przy zakładaniu działalności (zgłoszenia do 20 września).
  • 21 września: Internet jako narzędzie poszukiwania pracy – zajęcia przygotowujące do wykorzystania internetu w procesie szukania pracy (zgłoszenia do 20 września).
  • 24 września: Internet jako narzędzie poszukiwania pracy – zajęcia przygotowujące do wykorzystania internetu w procesie szukania pracy (zgłoszenia do 21 września).
  • 27 września: Elementy prawa pracy – zapoznanie uczestników zajęć z przepisami regulującymi zasady współpracy między pracownikami a pracodawcami, m.in. tryb podpisywania i rozwiązywania umów, obowiązki i prawa pracownicze itp. (zgłoszenia do 26 września).
  • 28 września: Jak sobie radzić ze stresem? – zapoznanie uczestników zajęć z profilaktyką stresu w procesie szukania pracy (zgłoszenia do 27 września).
  • 28 września: Internet jako narzędzie poszukiwania pracy – zajęcia przygotowujące do wykorzystania internetu w procesie szukania pracy (zgłoszenia do 27 września).

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także