Komunikat archiwalny

Powstaje Instytut Kultury Willa Decjusza

Miasto Kraków podjęło działania w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury – Instytut Kultury Willa Decjusza. Planowane jest, że Instytut Kultury Willa Decjusza rozpocznie działalność z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Powstaje Instytut Kultury Willa Decjusza
Fot. villa.org.pl

Celem Instytutu Kultury będzie prowadzenie działalności kulturalnej, w szczególności podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej – zgodnie z treścią uchwały Nr LIV/376/92 RMK Rady Miasta Krakowa z 12 czerwca 1992 roku, która zdecydowała o przeznaczeniu Pałacu Decjusza wraz z terenami parkowymi na cele kulturalne i naukowe.

Instytut będzie wspierał Miasto Kraków na forum międzynarodowym w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem narodowym oraz w działaniach związanych z przynależnościową Krakowa do takich organizacji, jak m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury UNESCO i Polski Komitet ds. UNESCO, Organizacja Miast Dziedzictwa Światowego OWHC, Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Instytut Kultury Willa Decjusza prowadzić będzie również działalność w zakresie realizacji wieloletnich międzynarodowych programów rezydencji literackich.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA