Nie tylko ważne plany

47 podjętych uchwał, 12 procedowanych podczas pierwszego czytania, jeden projekt uchwały odrzucony, a jeden wycofany z dalszego procedowania – tak w dużym skrócie przedstawia się statystyka 109. sesji RMK, która trwała ponad 8 godzin.

Nie tylko ważne plany
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Radni zadecydowali o wprowadzeniu ograniczeń na terenie Dzielnicy I Starte Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Jest to projekt uchwały autorstwa Dzielnicy I Stare Miasto. Podjęli też uchwałę autorstwa grupy radnych w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II”. Radni przegłosowali również projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta w sprawie wykupienia działki wraz ze stojącym na jej terenie budynkiem na os. Teatralnym 19.

Radni podjęli uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Obszar Łąkowy – rejon ulicy Tynieckiej”, „Prądnik Czerwony – Wschód”, „Rejon ulicy Rodzinnej”, „Czyżyny – rejon ulicy Śliwkowej”, „Kostrze – rejon ulicy Falistej”.

Podjęli też uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa – etap A”.

Odrzucony został jeden projekt uchwały - dotyczył ustalenia kierunków działania dla Prezydenta o nazwie „Dziecko to dziecko” w sprawie równorzędnego traktowania placówek samorządowych i niesamorządowych. Z dalszego procedowania wycofany został projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej Miasta Krakowa pn. „Nagroda im. Garetha Jonesa”.

Podsumowanie obrad

Kolejna sesja odbędzie się 19 września o godz. 12:00. Będzie to sesja uroczysta z okazji wręczenia Brązowych Medali Cracoviae Merenti Wojciechowi Plewińskiemu i Antoniemu Borgoszowi.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także