Komunikat archiwalny

Kraków likwiduje bariery architektoniczne

Zwiększenie dostępności do budynków oraz przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych jest jednym z priorytetów miasta. Dzięki poprawie tych elementów sukcesywnie zwiększony zostaje komfort dla wszystkich, którzy posiadają dysfunkcję ruchową.

Kraków likwiduje bariery architektoniczne
Fot. Magiczny Kraków

Działania Krakowa w obrębie likwidacji barier architektonicznych oraz w komunikowaniu się udostępniają coraz więcej budynków użyteczności i przestrzeni publicznej osobom niepełnosprawnym. 18 września 2013 roku prezydent Krakowa powołał zespół konsultacyjny do spraw dostępności infrastruktury miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, który działa przy Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy prezydencie Krakowa. Zespół ten wspólnie z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych konsultuje i opiniuje dokumenty dla finansowanych przez Gminę Miejską Kraków zadań z zakresu infrastruktury miejskiej, uwzględniając konieczne wymagania dla osób niepełnosprawnych.

- Gmina, działając w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”, ma na celu między innymi likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy, umożliwiając niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie, a także likwidację barier transportowych – mówi Mateusz Płoskonka, dyrektor Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie.

Program skierowany jest zarówno do samych osób niepełnosprawnych, jak również gmin i powiatów lub podmiotów, które prowadzą placówki edukacyjne i środowiskowe oraz dla domów samopomocy, organizacji pozarządowych, placówek rehabilitacji leczniczej.

Sprawami związanymi z realizacją działań zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych ul. Stachowicza 18 w Krakowie. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: krakow.pl/bezbarier .

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także