Władze kombinatu odpowiadają ws. emisji zanieczyszczeń

„We wrześniu na terenie krakowskiej huty doszło do kilku zdarzeń emisyjnych. Część z nich była związana z pracami modernizacyjnymi trwającymi w elektrociepłowni TAMEH Polska. Zakład z wyprzedzeniem poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) i Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) przy Urzędzie Miasta Krakowa, że w drugiej połowie września może wystąpić hałas. Jak się okazało, prace udało się przeprowadzić bez nadmiernego hałasu, ale pojawiły się krótkotrwałe emisje do powietrza. Przepraszamy mieszkańców Krakowa za te sytuację, jednak proces rozruchu modernizowanych instalacji czasem niesie ze sobą nieprzewidziane emisje, których ze względów technologicznych nie da się uniknąć ”– pisze w liście do prezydenta Krakowa Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland SA.

Władze kombinatu odpowiadają ws. emisji zanieczyszczeń
Fot. Paweł Krawczyk

Stanowisko prezesa zarządu ArcelorMittal jest odpowiedzią na list prezydenta Krakowa, w którym prezydent Jacek Majchrowski wyraził zaniepokojenie powtarzającymi się w ostatnim czasie sytuacjami, w których mieszkańcy Krakowa zgłaszają uciążliwości dotyczące emisji zanieczyszczeń pyłowych z terenu kombinatu.

W poniedziałek, 8 października, w gabinecie prezydenta Jacka Majchrowskiego odbyło się w tej sprawie spotkanie z przedstawicielami zarządu ArcelorMittal. Prezydent Krakowa zwrócił uwagę, że chciałby aby mieszkańcy otrzymywali transparentne informacje o tym, co dzieje się na terenie huty i z pewnym wyprzedzeniem, jeśli będzie to możliwe, zwłaszcza jeśli dotyczy to zaplanowanych remontów czy modernizacji. Ustalono m.in., że dojdzie do spotkania roboczego w tej sprawie, aby wypracować jak najlepsze rozwiązanie, dotyczące sposobu informowania o ewentualnych zdarzeniach, które mogą występować na terenie zakładu. Strony zgodziły się co do tego, że zarówno miastu jaki i władzom ArcelorMittal zależy na dobrej współpracy ale musi się ona opierać na zasadzie pełnej otwartości, przejrzystości i rzetelnym przepływie informacji.

Ponadto władze przedsiębiorstwa informują, że w najbliższym czasie na terenie krakowskiej huty kontynuowane będą prace związane z modernizacją zakładu. Inwestycja ma się przyczynić do znaczącego ograniczenia wpływu elektrociepłowni na środowisko. „Obecnie realizujemy kolejny etap tego projektu inwestycyjnego czyli przygotowanie do rozruchu i regulacji nowego kotła KH6 opalanego wyłącznie paliwami gazowymi. Niezbędne będzie m.in. wykonanie przedmuchu kotła w celu usunięcia zanieczyszczeń powstałych podczas montażu” – czytamy w komunikacie przesłanym z ArcelorMittal. Prowadzenie prac jest planowane do 13 października.

Jak informują przedstawiciele ArcelorMittal,: „W czasie prowadzenia tych prac istnieje możliwość wystąpienia krótkotrwałych okresów z podwyższonym poziomem emisji hałasu z terenu elektrociepłowni. Rozruch i regulacje wymagają także synchronizacji i przełączeń między pozostałymi kotłami w celu dostosowania procesów spalania mieszanki paliwowej do zapotrzebowania na energię. Te działania mogą być z kolei przyczyną krótkotrwałej, widocznej emisji z kominów elektrociepłowni. Powyższe działania będą prowadzone w możliwie najkrótszym czasie, z zastosowaniem zabezpieczeń przed emisją hałasu (tłumikami) oraz z działającymi urządzeniami odpylającymi i pod ścisłym nadzorem służb technicznych.”

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także