Mapa bezpieczeństwa Krakowa

W Krakowie powstała Mapa Bezpieczeństwa. Jest to narzędzie analityczne, pozwalające na zobrazowanie i analizę danych w obszarze bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Mapa bezpieczeństwa Krakowa
Fot. Wydzial Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Analizą zebranych danych zajmuje się zespół roboczy powołany na podstawie podpisanego przez Prezydenta w styczniu 2014 roku Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zadaniem tego zespołu jest analiza danych na temat przestępczości i przyczyn jej występowania w danym rejonie Miasta (np. niedostateczne oświetlenie, brak monitoringu, uwarunkowania urbanistyczne, struktura demograficzna i szereg innych danych), analiza poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i proponowanie działań zmierzających do poprawy niekorzystnych sytuacji jakie zostaną zidentyfikowane w toku pracy zespołu.

Z mapy korzystają także na bieżąco funkcjonariusze wszystkich krakowskich Komisariatów Policji oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, a także niektóre komórki UMK.

Zebrane dane i przeprowadzone analizy posłużą także do badania skuteczności systemu monitoringu wizyjnego, w tym dokładnego typowania miejsc, które powinny zostać objęte monitoringiem, oraz określenia gdzie instalacja kamer może przynieść największe efekty. Według Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego mapa wykorzystywana jest na razie w 20%. – Przed nami 80% perspektywa rozwoju – mówił dyrektor Bogdan Klimek.

Radny Krzysztof Durek zwrócił uwagę, że najważniejsza jest skuteczność wykorzystania danych zawartych w Mapie Bezpieczeństwa, dlatego zaproponował, by prezydent raz na kwartał przedstawiał radnym informację o praktycznym wykorzystaniu mapy. Komisja podjęła wiosek w tej sprawie.

Pokaż metkę
Autor: ŁN
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także