Komunikat archiwalny

„Kraków – Nowa Huta Przyszłości” z unijnym dofinansowaniem

W czwartek, 18 października, została podpisana umowa gwarantująca przyznanie unijnej dotacji, w wysokości 59 mln zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Umowę podpisali marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, członek zarządu województwa małopolskiego Grzegorz Lipiec, a ze strony spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości SA prezes Artur Paszko. W uroczystości wziął udział także prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

„Kraków – Nowa Huta Przyszłości” z unijnym dofinansowaniem
Fot. Bogusław Świerzowski

– Dzisiaj dokonujemy kolejnego kroku na drodze realizacji wielkiego projektu dotyczącego Nowej Huty Przyszłości. Projekt „Strefa Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” to projekt o łącznej wartości ok. 85 mln zł, a dotyczy on zagospodarowania strefy ok. 40 hektarów. Jest to teren, na którym będzie rozwijana działalność produkcyjna, która zapewni ok. 8 tysięcy miejsc pracy. Miasto daje wkład własny, a do 85% środków daje Urząd Marszałkowski poprzez dotacje unijne – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Strefa Aktywności Gospodarczej to jeden z najważniejszych komponentów projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Obejmuje ona niemal 40-hektarowy obszar zlokalizowany na terenach poprzemysłowych. Jego dużą zaletą jest dogodna dostępność komunikacyjna: położenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 79, bliskość drogi ekspresowej S7 oraz autostrady A4, a także sąsiedztwo infrastruktury kolejowej.

Korzystne warunki do prowadzenia działalności i inwestowania znajdą tam przedsiębiorcy z kraju i zagranicy. Strefa Aktywności Gospodarczej tworzona jest głównie z myślą o mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Będzie to przestrzeń dostępna dla firm z różnych branż ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego, takich jak chemia, technologie IT, biotechnologia, energia zrównoważona, produkcja metali, elektronika, przemysł kreatywny i czasu wolnego. Dzięki takiemu podejściu działalność nowej strefy wpisze się w realizację strategicznych celów nie tylko Krakowa, ale także całej Małopolski.

Osią projektu jest przebudowywana obecnie ulica Igołomska. Teren został podzielony na trzy podobszary. Największy z nich – „Igołomska Północ”, ma powierzchnię ponad 17 hektarów. „Igołomska Południe” to niemal 16 hektarów, zaś „Igołomska Zachód” to 6,5 hektara.


Dofinansowanie obejmuje zakup części nieruchomości, przeprowadzenie specjalistycznych prac – począwszy od robót rozbiórkowych i ziemnych oraz przebudowy kolidujących linii energetycznych, do budowy wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, a także zagospodarowanie towarzyszących inwestycji terenów zielonych. Znaczący udział w wydatkach stanowić też będą koszty doprowadzenia infrastruktury technicznej do granic strefy.

Całkowity koszt inwestycji pod nazwą to ponad 85 mln zł, z czego niemal 59 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, dla którego instytucją pośredniczącą jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Strefa Aktywności Gospodarczej będzie częścią Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” tworzonego w ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Będzie on stymulować i ożywiać gospodarkę wschodniej części Krakowa oraz całej Małopolski. Koncepcja zakłada stworzenie ośrodka naukowo-badawczo-technicznego o znaczeniu krajowym, a nawet międzynarodowym. Ma temu służyć zbudowanie kompleksu obiektów, w których oferowane będą powierzchnie biurowe, laboratoryjne, warsztatowe, konferencyjne i wystawowe, uzupełnione paletą usług towarzyszących.

Przedsięwzięcie będzie też odpowiedzią na niedobór na obszarze Krakowa terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłową. Projekt pozwoli w ciągu najbliższych dwóch lat „odzyskać” dla miasta prawie 40 hektarów niewykorzystywanych terenów poprzemysłowych, które będą służyły rozwojowi firm z kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. Zakłada się zlokalizowanie na tym obszarze ok. 50 inwestycji firm poszukujących nowej przestrzeni, co wpłynie także na powstanie nowych miejsc pracy.

Projekt w liczbach:

 • Koszy całkowity: 85 228 698,03 zł
 • Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich: 58 897 880,68 zł
 • Wkład własny spółki: 26 330 817,35 zł
 • Ilość planowanych do nasadzenia drzew i krzewów – 300 szt.
 • Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 39,8 ha
 • Długość planowanych dróg wewnętrznych: 27,8 km
 • Długość planowanych ciągów pieszych i rowerowych: 26,3 km
 • Długość planowanej sieci wodnej i kanalizacyjnej wewnątrz SAG: 11,6 km
 • Długość zewnętrznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych: 4,41 km
 • Długość planowanej sieci telekomunikacyjnej: 4,1 km
 • Długość przewidzianych do skablowania linii energetycznych: 2,16 km

Pokaż metkę
Autor: GRAŻYNA ROKITA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także