Komunikat archiwalny

Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Krakowie

Wodociągi Miasta Krakowa od lat skutecznie realizują programy inwestycyjne o bezprecedensowej skali i zakresie. Prowadzona systematycznie modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w istotny sposób wpływa na dynamiczny rozwój Krakowa. Podnosi tym samym komfort życia jego mieszkańców i jakość otaczającego ich środowiska. Tylko na ten cel od 2002 roku wydano łącznie ponad 3 miliardy złotych. Na przestrzeni ostatnich 16 lat w Krakowie powstało blisko 1000 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Krakowie
Fot. wodociagi.krakow.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie zaplanowało na lata 2018–2022 środki finansowe na realizację inwestycji w wysokości blisko 580 mln złotych. Zostały one przewidziane w aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

wodociągi - sieć kanalizacyjna

 

 

352 mln złotych zostanie wydane na budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakładane przyrosty długości, począwszy od 2018 do końca 2022 roku, wyniosą 127 km dla sieci wodociągowej i 137 km kanałów.

 

wodociągi - sieć wodociągowa

 

Na najbliższe lata Wodociągi Miasta Krakowa zaproponowały także Program inwestycyjny „Budowa infrastruktury sanitarnej” (w skrócie: Program BIS) – który będzie kolejnym krokiem w stronę ochrony środowiska i podniesienia jakości życia. Mieszkańcy Krakowa, którzy przystąpią do Programu BIS, zyskają możliwość przyłączenia się do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej na preferencyjnych warunkach.

Wdrożenie tego programu poprzedzone zostało trwającymi kilka miesięcy konsultacjami społecznymi, zorganizowanymi przez Wodociągi Miasta Krakowa we współpracy z Radami i Zarządami dzielnic Gminy Miejskiej Kraków. Miały one na celu określenie realnych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności infrastruktury na terenie danej dzielnicy. Podczas spotkań zaprezentowano kierunki działań polityki inwestycyjnej spółki na lata 2018–2022. Przedstawiono również szczegółowe zasady realizacji Programu BIS.

Zapraszamy do zapoznania się ze „Sprawozdaniem z konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami dzielnic Gminy Miejskiej Kraków w okresie marzec–czerwiec 2018 roku”, opublikowanym na stronie:www.wodociagi.krakow.pl.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także