O przeciwdziałaniu alkoholizmowi i regulacji płac

Podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Wysłuchali też informacji na temat oceny finansowych skutków regulacji płacowych w miejskich podmiotach leczniczych w latach 2017-2018.

O przeciwdziałaniu alkoholizmowi i regulacji płac
Fot. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie/ materiały prasowe

Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii jest opiniowany co roku. Co roku też, na podstawie badań, tworzona jest diagnoza. Obserwowana jest tendencja, że wśród młodzieży z krakowskich szkół wraz ze zmianą stopnia szkoły następuje wzrost spożycia napojów alkoholowych, głównie piwa. Zauważa się też niepokojący trend, że dziewczęta, zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych spożywają więcej alkoholu niż chłopcy. W 2018 r. na program przeznaczona została kwota ponad 20 mln zł, w roku 2019 – 22 mln zł. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w tej sprawie.

Informację na temat oceny finansowych skutków regulacji płacowych w miejskich podmiotach leczniczych w latach 2017-2018 przedstawił radnym Michał Marszałek, Dyrektor Biura Ochrony Zdrowia. – Prezydent każdorazowo zwraca uwagę na fakt, że muszą być wskazane źródła finansowania takich regulacji, a nie zawsze tak było – mówił Dyrektor Marszałek. Podał konkretne przykłady: w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w 2019 roku na regulację płac przeznaczone zostanie 12 mln, a w roku 2020 – 12 mln 300 tys. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym regulacje płac pochłoną w 2019 r. – 4 mln zł, rok później – 4 mln 400 tys.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także