Komunikat archiwalny

Projekt „Nie jesteś sam” – kontynuacja wsparcia nauczycieli

Czwarty rok z rzędu miasto Kraków realizuje projekt podnoszący kwalifikacje „Nie jesteś sam – wsparcie nauczyciela w pracy z uczniami z problemami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi”. Dotychczasowe edycje ukończyło 188 nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Zainteresowanie udziałem nie gaśnie – kolejna grupa chętnych rozpocznie zajęcia pod koniec listopada, a zakończy wiosną przyszłego roku.

Projekt „Nie jesteś sam” – kontynuacja wsparcia nauczycieli
Fot. tookapic.com

Wysoka ocena przydatności szkolenia wśród jego uczestników oraz nieprzerwane zainteresowanie nauczycieli skłoniło miasto do kontynuacji projektu także w roku szkolnym 2018/2019. Szkolenie składa się z wykładów i warsztatów (łącznie prawie 30 godzin) prowadzonych na terenie Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ.

Nauczyciele mają do wyboru dwie ścieżki: dziecięcą i adolescencyjną. Ścieżka dziecięca obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: niepokojące zachowania w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, całościowe zaburzenia rozwoju, specyficzne zaburzenia umiejętności szkolnych, seksualność małych dzieci, przemoc i nadużycia.

Na ścieżce adolescencyjnej omawiane są m.in. zaburzenia zachowania i odżywiania, zaburzenia hiperkinetyczne i lękowe, nałogi, depresja, samobójstwa, zaburzenia psychoseksualne i psychotyczne. Główne cele projektu to poszerzenie wiedzy nauczycieli i doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z opieką pedagogiczną, profilaktyką i interwencją kryzysową.

W czwartej edycji projektu wykłady wprowadzające, wspólne dla obu ścieżek, poświęcone rozwojowi psycho-bio-społecznemu oraz psychopatologii i problemom emocjonalnym w okresie rozwojowym, zaplanowano na 21 listopada (godz. 15.30, sala obrad im. F. Maryewskiego UMK, Rynek Podgórski 1).

Liczba miejsc jest ograniczona, koszt uczestnictwa pokrywa w całości Wydział Edukacji UMK. Zgłoszenia nauczycieli mogą dokonać tylko dyrektorzy szkół i placówek samorządowych. Warunkiem ukończenia projektu i uzyskania certyfikatu jest aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach (nie ma możliwości udziału w pojedynczych wykładach lub warsztatach).

Ogółem w ciągu trzech edycji (2015/2016–2017/2018) szkolenie ukończyło 188 nauczycieli, z czego 93 osoby wzięły udział w ścieżce dziecięcej, a 95 w ścieżce adolescencyjnej.

Szczegółowy harmonogram zajęć w tej edycji znajduje się tutaj.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także