Czas pomyśleć o rekrutacji

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Dlatego też Komisja Edukacji zajęła się informacją Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa na temat przygotowania krakowskich szkół ponadpodstawowych do naboru uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020.

Czas pomyśleć o rekrutacji
Fot. http://www.xiv-lo.krakow.pl

Jak mówiła Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska, w przyszłym roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych będzie się ubiegało 13350 uczniów z Krakowa. Należy więc zapewnić 18600 miejsc w wszystkich szkołach ponadpodstawowych (13350 miejsc dla uczniów z Krakowa plus 40 proc. uczniów spoza Krakowa), z czego miejsc w liceach jest 11200).

Jak twierdzi Wydział Edukacji zapewnienie dodatkowych miejsc w technikach i branżowych szkołach I stopnia nie stanowi problemu, ponieważ co roku zostaje 2700 wolnych miejsc.

Z kolei samorządowe licea ogólnokształcące przedstawią ofertę 5 tysięcy miejsc oraz zapewnią dodatkowo 10 tys. 300 miejsc. Z liczb tych wynika  - mówiła Dyrektor Korfel Jasińska - że w przyszłym roku możliwe będzie zabezpieczenie 15300 miejsc, co daje nadwyżkę wobec spodziewanych 11200 chętnych.

Jak powiedział Łukasz Słoniowski, przewodniczący komisji, informacja ta jest pozytywna, ale pewnie nierozwiązanym problemem zostaje duża liczba odrzuconych wniosków przez najbardziej renomowane licea. - Wiadomo jednak - mówiła Dyrektor Wydziału Edukacji - że dyrektorzy tych szkół myślą o ewentualnym wynajmowaniu czasowych, dodatkowych lokalizacji w okolicach szkoły.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także