Komunikat archiwalny

Weź udział w dyskusji o planie dla Skotnik i Kostrza

W środę, 14 listopada, w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 odbędzie się dyskusja publiczna odnośnie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki i Kostrze – obszar łąkowy”. Początek spotkania organizowanego przez Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa o godz. 16.30.

Weź udział w dyskusji o planie dla Skotnik i Kostrza
Fot. bip.krakow.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki i Kostrze – obszar łąkowy” obejmuje obszar o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. Stanowi on część tzw. zachodniego klina zieleni, położonego w granicach otuliny Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego i częściowo objętego programem Natura 2000. Celem przygotowywanego planu jest przede wszystkim zachowanie ciągłości terenów zielonych, co będzie mieć istotne znaczenie dla kształtowania systemu przyrodniczego miasta, w tym ochrony środowiska i krajobrazu naturalnego.

Więcej informacji na temat planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją można znaleźć na stronie bip.krakow.pl.

Skotniki i Kostrze – Obszar Łąkowy

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także