Komunikat archiwalny

Nowy ośrodek dla doświadczających przemocy w rodzinie

Od 1 grudnia w miejsce dotychczas prowadzonego Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą został uruchomiony Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie zlokalizowany na os. Krakowiaków 46. Kontakt z placówką jest możliwy pod numerem tel. 12 425 81 70.

Nowy ośrodek dla doświadczających przemocy w rodzinie
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Ośrodek jest całodobową placówką udzielającą specjalistycznej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym zapewnia 25 miejsc schronienia na okres do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach. W Ośrodku zapewniona jest pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna oraz pomoc pracownika socjalnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Prowadzone są grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, wsparcie grupowe dla dzieci, a także terapia indywidualna ukierunkowana na wsparcie osoby doświadczającej przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie.

Do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mogą zgłaszać się osoby doświadczające przemocy z terenu całego kraju. Nie jest wymagane żadne skierowanie ani nie są w tym zakresie wymagane decyzje administracyjne. Pomoc jest udzielana bezpłatnie.

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa. Ośrodek został zlecony do prowadzenia przez podmiot niepubliczny w otwartym konkursie ofert. W okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. jest prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Tagi: rodzina, pomoc

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także