Komunikat archiwalny

Realizacja nakazów wojewody małopolskiego na ulicach Krakowa

W połowie roku decyzją wojewody małopolskiego Zarząd Dróg Miasta Krakowa (dawniej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu) został zobligowany do wprowadzenia zmian na ulicach Krakowa: usunięcia oznakowania dopuszczającego rowerzystów na niektórych chodnikach w terminie do 31 sierpnia; likwidacji strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu w terminie do 21 grudnia i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu poprzez usunięcie tabliczek dopuszczających wjazd określonych grup pojazdów za zezwoleniem zarządcy drogi w terminie do 21 grudnia.

Realizacja nakazów wojewody małopolskiego na ulicach Krakowa
Fot. Tomasz Róg / krakow.pl

Pierwszy nakaz związany z korektą oznakowania na niektórych chodnikach, który dopuszczał ruch rowerowy został zrealizowany. Znaki zostały usunięte, a w ich miejscu pojawiły się nowe, które w zasadzie pozwoliły zachować niezmieniony stan rzeczy, jeśli chodzi o ruch rowerowy.

Przy zmianach oznakowania jednostka kierowała się bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów, dlatego w miejscach, gdzie pozwalała na to szerokość, dotychczasowe znaki C-16 z T-22 zastąpione zostały ciągiem pieszo-rowerowym. W innych miejscach, gdzie występowały znaki C-16 z T-22 realizowane lub planowane są inwestycje związane z budową nowych dróg dla rowerów. Są też takie lokalizacje, w których po usunięciu oznakowania rowerzyści nadal będą mogli jechać po chodniku ze względu na podwyższoną dopuszczalną prędkość obowiązującą na jezdni 70km/h. Na części ulic rowerzyści korzystają z jezdni.

W przypadku drugiego nakazu ZDMK przedstawił radnym miasta Krakowa propozycję, aby zastąpić obecną strefę ograniczonego ruchu na Kazimierzu strefą czystego transportu. Wstępnie projekt zyskał akceptację Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa, ale powinien uzyskać jeszcze pozytywną opinię radnych. Jeśli projekt nie uzyska pozytywnej opinii, ZDMK jest w pełnej gotowości, aby w czwartek, 20 grudnia, zlikwidować oznakowanie strefy ograniczonego ruchu.

Z wypełnieniem trzeciego nakazu - dotyczącego zmian w organizacji ruchu w mieście poprzez usunięcie tabliczek dopuszczających wjazd określonych grup pojazdów za zezwoleniem zarządcy - ZDMK oczekuje na rozprawę sądową, która odbędzie się we wtorek, 18 grudnia. Wyrok przesądzi czy „wjazdówki” będą nadal wydawane czy też nie. Jeśli tak, wszystko będzie funkcjonowało na dotychczasowych zasadach. Jeśli okaże się, że nie będzie można ich wydawać, to zostaną zlikwidowane. W takim przypadku wprowadzone będą „czasowe poświadczenia”, które pozwolą na wjazd pojazdów w przypadku określonych okoliczności, np. ślub czy przewóz mebli.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także