Komunikat archiwalny

Stypendium im. Juliusza Lea dla absolwenta V LO

Michał Niemiec, absolwent V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego, został laureatem Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea. W czwartek, 6 grudnia, odebrał wyróżnienie z rąk prezydenta Jacka Majchrowskiego w krakowskim magistracie.

Stypendium im. Juliusza Lea dla absolwenta V LO
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Nagrodzony uzyskał w roku szkolnym 2017/2018 tytuł finalisty ogólnopolskiej olimpiady „O diamentowy indeks AGH” . Wykazał się wieloma uzdolnieniami i zainteresowaniami, które pozwoliły mu osiągnąć sukces edukacyjny w postaci uzyskania w klasyfikacji rocznej średniej ocen wynoszącej 5,16.

Wielokrotnie reprezentował szkołę w zawodach sportowych w piłce siatkowej. Uczestniczył w życiu szkoły, biorąc czynny udział w organizacji koncertów charytatywnych, z których dochód przeznaczony został na potrzeby Hospicjum dla Dzieci ALMA SPEI oraz Hospicjum św. Łazarza.

 

Michał Niemiec został przyjęty na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka. Przewidywany okres kształcenia to sześć semestrów od roku akademickiego 2018/2019.

W 2016 r. Stypendium im. Juliusza Lea zostało – uchwałą Rady Miasta Krakowa – wpisane do Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. Z propozycją ustanowienia nowej formy wsparcia uczniów wyszedł prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Jest to dodatkowo forma upamiętnienia Juliusza Lea, wybitnego prezydenta Krakowa, urzędującego w latach 1904–1918.

Stypendium nazywane prezydenckim otrzymuje corocznie jeden uzdolniony uczeń krakowskiej szkoły ponadgimnazjalnej, któremu sytuacja materialna utrudnia lub uniemożliwia kontynuację nauki w szkole wyższej. Kandydatów do jego otrzymania zgłaszają dyrektorzy szkół samorządowych i niesamorządowych, po uprzednim zaopiniowaniu przez rady pedagogiczne i rady rodziców. Stypendium jest wypłacane jednorazowo - wynosi 7 tys. zł.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także