Komunikat archiwalny

O bezpieczeństwie miasta na konferencji

Naukowcy i praktycy z Polski oraz zaproszonych miast zagranicznych Manchesteru i Bordeaux wystąpią podczas konferencji pt. „Bezpieczeństwo miasta wobec zagrożenia terrorystycznego”, która odbędzie się w piątek, 7 grudnia, w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

O bezpieczeństwie miasta na konferencji
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”, uchwalonego na początku 2018 r. Jednym z celów operacyjnych zawartych w programie jest poprawa stopnia przygotowania obiektów użyteczności publicznej w Krakowie na wypadek ataku terrorystycznego.

Na konferencji zaprezentowany zostanie katalog podstawowych potrzeb miasta w odniesieniu do zagrożenia terrorystycznego. Prelegenci skupiają się na „cywilnym” odcinku działań antyterrorystycznych, czyli budowaniu odpowiedniej strategii obejmującej zarówno działania prewencyjne, edukacyjne, kształtowaniu odpowiedniej infrastruktury, jak również przygotowywaniu odpowiedniej reakcji na sytuację zagrożenia. Wystąpienia dotyczyć będą strategii i środków podejmowanych w celu przeciwdziałania zagrożeniu i odpowiedniego reagowania na występujące zjawiska.

Celem wydarzenia jest też inspirowanie do podejmowania działań pionierskich, innowacyjnych, prowadzących do poprawy bezpieczeństwa. Konferencja to wstęp do kolejnych działań w zakresie zabezpieczenia przed zagrożeniem terrorystycznym, które będą realizowane w Krakowie w najbliższych latach i obejmą w pierwszej kolejności budowanie odpowiedniej strategii i podejmowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej na zagrożenia.

W konferencji wezmą udział m.in. goście z miasta partnerskiego Bordeaux: Loïc Jezequel, komendant policji oraz Nicolas Andreotti, komendant straży miejskiej. Wystąpi również Alan Cain, szef bezpieczeństwa na Manchester Metropolitan University. Ponadto w programie przewidziane są wystąpienia dr hab. Artura Jasińskiego z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz panel dyskusyjny z udziałem dr Pauliny Piaseckiej, dr Krzysztofa Liedela, Jerzego Smolińskiego i Andrzeja Mroczka z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie. Z wykładem poświęconym campusom uniwersyteckim wystąpi mgr Katarzyna Jurzak, pełnomocnik rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa wraz z Katedrą Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Partnerami konferencji jest Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także