Komunikat archiwalny

Konkurs „Kraków bez barier” w nowej odsłonie

Jeszcze tylko do 28 lutego krakowianie mogą zgłaszać kandydatów w konkursie, którego misją jest pokonywanie trudności. Konkurs architektoniczny „Kraków bez barier” to jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce. Od 11 lat promowane są w Krakowie osoby, instytucje i firmy, które świadomie ułatwiają funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, przynosząc pomoc i ulgę tym, dla których codzienność jest trudniejsza. W obecnej - dwunastej edycji formuła została rozszerzona.

Konkurs „Kraków bez barier” w nowej odsłonie
Fot. Magiczny Kraków

– Tegoroczny konkurs „Kraków bez barier” jest szczególną edycją w nowej formule. Idea konkursu jest taka, że niepełnosprawność nie jest barierą. Stąd nowe kategorie. Szukamy i chcemy zachęcić tych, którzy tworzą innowacyjne projekty badawcze, wymyślają innowacyjne technologie, ukierunkowane na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. W konkursie w nowej formule oczekujemy także na osobowości roku, zgłaszanie osób, które w sposób szczególny promują nasze miasto, jako przyjazne osobom z niepełnosprawnościami – podkreśliła Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Dodała także, że jako pierwsze miasto w Polsce Kraków wprowadził kartę dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Już dziś blisko 8 tysięcy osób korzysta z różnych ulg i uprawnień. Jest to możliwe także dzięki pozyskanym partnerom.

– Organizując konkurs i nagradzając obiekty chcemy zwrócić uwagę na kwestie związane z dostępnością i ograniczaniem liczby barier. Przedsięwzięcie, jakim jest „Kraków bez barier”, po raz pierwszy na tak dużą skalę, odzwierciedla dynamikę zmian oraz pojmowania tematyki niepełnosprawności. Miasto chce dostrzec i wyróżnić nie tylko osoby czy instytucje, które poprzez nowoczesne rozwiązania w budownictwie sprawiają, że budynki i przestrzeń publiczna mają charakter dostępny i przyjazny dla wszystkich mieszkańców, w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami. Chodzi o poprawę komfortu życia każdemu, kto żyje w naszym mieście – podkreślił Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych.

– Zaobserwowaliśmy w poprzednich edycjach konkursu, że pewne zgłoszenia wychodziły poza ramy, pojawiły się bariery nieujęte w katalogu konkursu, stąd pomysł rozszerzenia jego formuły – powiedział Paweł Wójtowicz, przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

W konkursie „Kraków bez barier” nagrodzone zostaną nie tylko firmy architektoniczne, które przystosowują obiekty i przestrzeń publiczną dla potrzeb niepełnosprawnych. Dodatkowo nagrody czekają na twórców innowacyjnych projektów badawczych, wydarzeń społecznych promujących nasze miasto, jako przyjazne osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Wybrana zostanie także firma, która najpełniej wspiera krakowską kartę rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. W ramach konkursu zostanie wybrana również „osobowość roku”, co oznacza że statuetka Herkulesa przyznana zostanie osobie promującej Kraków w Polsce i na świecie, szczególnie zaangażowanej w rozwiązywanie trudności osób z niepełnosprawnością. Z kolei statuetka Hermesa trafi do firmy, instytucji, czy organizacji, wspierającej rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

Zgłoszenia kandydatów w konkursie może dokonać każdy pełnoletni krakowianin, ale także instytucja, firma, uczelnia, stowarzyszenie, czy też zespół badawczy.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 28.02.2019 r. w następujących obszarach i kategoriach:

 1. Budownictwo dostępne, w podkategoriach:
  - obiekty użyteczności publicznej,
  - przestrzeń publiczna,
  - obiekty i przestrzenie zabytkowe
 2. „Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze”,
 3. „Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami”,
 4. „Osobowość roku”,
 5. „Najlepsza Firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym zasady zgłaszania, czy tryb przyznawania nagród są zawarte w regulaminie konkursu. Zwycięzców wybierze jury konkursowe, powołane przez prezydenta Krakowa. Poznamy ich podczas uroczystej gali, która zostanie zorganizowana w środę, 20 marca.

Zgłoszenia należy składać w wyznaczonym terminie:

 1. osobiście,
 2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, z dopiskiem „Kraków bez barier”,
 3. drogą elektroniczną na adres: elzbieta.kois-zurek@um.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także