Komunikat archiwalny

Zmiany w strukturze magistratu

Zgodnie z zapowiedziami, prezydent Jacek Majchrowski ogłosił w poniedziałek, 17 grudnia zmiany w strukturze organizacyjnej magistratu. Planując zmiany prezydent kierował się założeniem, by struktura była jak najbardziej przejrzysta i czytelna dla osób, które na co dzień z urzędem nie mają wiele wspólnego, aby nie miały wątpliwości, jaki wydział czy jednostka powinny się zająć rozwiązaniem konkretnego problemu.

Zmiany w strukturze magistratu
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

Powstanie Krakowskie Centrum Świadczeń. Władze miasta chcą, by mieszkańcy wszystkie formalności związane ze świadczeniami mogli załatwiać w jednym miejscu, począwszy od zasiłków rodzinnych, poprzez dodatki mieszkaniowe, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie, becikowe aż po 500+ i 300+. Dyrektorem Centrum zostanie Jan Żądło.

Zlikwidowane zostaną: Biuro MOWIS, Biuro ds. Ochrony Zdrowia oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Na bazie tych biur powstanie jeden Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia. Zadaniem wydziału będzie kreowanie i koordynacja polityki społecznej miasta, z większym niż do tej pory naciskiem na współpracę z ruchami miejskimi oraz zwróceniem uwagi na grupy społeczne, które wymagają szczególnej opieki miasta jak seniorzy czy młodzież. Dyrektorem zostanie Elżbieta Kois-Żurek, a zastępować ją będą Mateusz Płoskonka i Przemysław Cichy.

 

Podobna reorganizacja obejmie dziedzinę związaną z rozwojem miasta i planowaniem inwestycji, która do tej pory była rozproszona w kilku komórkach. Połączone: Biuro Funduszy Europejskich, Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji oraz część Wydziału Rozwoju Miasta stworzą nowy Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji. Wydziałem pokieruje Janusz Moskwa, a zastępować go będą Piotr Wierzchosławski i Marek Czajka.

Z dawnego Wydziału Rozwoju zostanie wyodrębniony Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji. W najbliższych latach Miasto jeszcze bardziej skoncentruje się na współpracy z inwestorami, wspieraniu przedsiębiorców, wsparciu start up-ów. Dyrektorem zostanie Katarzyna Wysocka.

Podobnie stanie się z działką turystyczną. Jest to gałąź gospodarki, która przynosi naszemu miastu ogromny dochód. Ponad 13,5 mln turystów rocznie zostawia w Krakowie blisko 5,5 mld zł! Dlatego prezydent zdecydował o powołaniu Wydziału Turystyki, który będzie musiał zadbać nie tylko o nową atrakcyjną ofertę dla naszych gości, ale przede wszystkim podejmie trudne wyzwanie godzenia interesów mieszkańców, gości i branży turystycznej. Wydziałem pokieruje Elżbieta Kantor, a zastępować ją będzie Katarzyna Gądek.

Zmiany planowane są też w dziedzinie finansów i nadzoru nad majątkiem miasta. Po odejściu Lesława Fijała zdecydowano o likwidacji Biura Skarbnika i przekazaniu jego kompetencji częściowo Wydziałowi Budżetu, a częściowo Wydziałowi Finansowemu. Nowością będzie Biuro ds. Podatku VAT, którego zadaniem będzie centralizacja podatku w skali gminy oraz doradztwo w tej dziedzinie udzielane wydziałom i jednostkom. Obecnie prowadzony jest nabór na stanowisko dyrektora. Z kolei z Wydziału Skarbu zostanie wydzielone Biuro Nadzoru Właścicielskiego, którego zadaniem będzie kontrola nadzorcza spółek miejskich. Dyrektorem będzie Michał Marszałek. Lesław Fijał objął funkcję Pełnomocnika ds. Prognoz i Analiz Finansowych.

Nowością będzie także rozdzielenie Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Miasta Krakowa na Kancelarię Rady Miasta i Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (pokieruje nim Natasza Kucharska), co jest związane z wejściem w życie nowych przepisów, które wymusiły precyzyjne rozdzielenie obszarów związanych z funkcjonowaniem organu uchwałodawczego gminy, czyli rady miasta od jednostek pomocniczych, czyli dzielnic. 

Kolejna zmiana będzie pokłosiem likwidacji ZIKiT. W urzędzie zostanie powołany Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu z dyrektorem Łukaszem Grygą, który będzie odpowiedzialny za organizację ruchu.

Na koniec zmiana kluczowa w kwestii komunikacji na linii urząd-mieszkańcy. Na bazie Biura Prasowego i części Wydziału Promocji i Turystyki powstanie Wydział Komunikacji Społecznej. Nowy wydział ma w większym stopniu niż do tej pory docierać z informacjami miejskimi do konkretnych grup mieszkańców, by poszerzać ich wiedzę o działaniach miasta. Zupełnie nową jakością będzie kontakt nie tylko z przedstawicielami mediów, ale też z mieszkańcami poprzez przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych. Dyrektorem wydziału zostanie Monika Chylaszek, która nadal będzie pełnić funkcję rzecznika prezydenta Krakowa, a zastępcami będą Maciej Grzyb i Rafał Perłowski.

Ponadto Wydziałem Mieszkalnictwa pokieruje Andrzej Poznański a Wydziałem Kontroli Wewnętrznej – po tym, jak dotychczasowy dyrektor Antoni Fryczek został Sekretarzem Miasta – Monika Augustyniak. Jej zastępczynią będzie Magdalena Pabian. Na dyrektora Wydziału Edukacji prowadzony jest nabór.

Zmiany będą dotyczyć także jednostek. Na dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa jest w tej chwili ogłoszony konkurs, natomiast dyrektorem Zarządu Cmentarzy Komunalnych zostanie Paweł Sularz, a Zarządu Inwestycji Miejskich Iwona Król.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także