Wybierali kandydatów

Odbyły się pierwsze posiedzenia komisji Rady Miasta Krakowa, podczas których wybierano kandydatów na przewodniczących. Wyjątkiem była Komisja Budżetowa, na której pochylono się nad pierwszymi merytorycznymi zagadnieniami

Wybierali kandydatów
Fot. Błażej Siekierka

Kandydatem na przewodniczącego Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych został Łukasz Sęk, Komisji Promocji i Turystyki - Tomasz Daros, Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego - Kazimierz Chrzanowski, a Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Grzegorz Stawowy. Z kolei kandydatem na przewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza została Anna Prokop-Staszecka. Nie wybrano kandydata na przewodniczącego Komisji Praworządności. Miała nią zostać Alicja Szczepańska, ale sześciu radnych zagłosowało przeciw tej kandydaturze. Pięciu było za. Kandydatem na przewodniczącego Komisji Infrastruktury został Jacek Bednarz, a Komisji Kultury i Ochrony Zabytków - Małgorzata Jantos. Teodozja Maliszewska jest kandydatką na przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej. Jeśli chodzi o Komisję Edukacji, wybrano kandydata na wiceprzewodniczącego i został nim Wojciech Krzysztonek. Z kolei kandydatem na przewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej został Lech Kucharski. Adam Kalita nie zgodził się kandydować na przewodniczącego Komisji Petycji, Skarg i Wniosków, w związku z czym nie wybrano kandydata. Podczas posiedzenia komisji Sportu i Kultury Fizycznej nie zgłoszono kandydata na przewodniczącego. Dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa. Kandydatem na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został natomiast Wojciech Krzysztonek. Radny Artur Buszek został wybrany kandydatem na przewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego. Kandydatem na przewodniczącego Komisji Budżetowej został Andrzej Hawranek.

Podczas posiedzenia Komisji Budżetowej zdjęto z porządku obrad druki nr 2, 22 i 44, dotyczące odpowiednio Budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Natomiast pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851 i 854 oraz planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 851 i 854) - druk nr 20; w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 801, 852, 855 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 855, 900 i 921) - druk nr 21 oraz w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - druk nr 44.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także