Przewodniczący wybrani

Podczas sesji 19 grudnia radni podjęli uchwały, które powołują przewodniczących oraz wiceprzewodniczących komisji.

Przewodniczący wybrani
Fot. Tomasz Stankiewicz / Magiczny Kraków

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Wojciech Krzysztonek, wiceprzewodniczącym – Adam Migdał. Komisji Budżetowej przewodniczy, podobnie jak w poprzedniej kadencji, Andrzej Hawranek, wiceprzewodniczącym został Michał Starobrat. Przewodniczącym Komisji Infrastruktury został Jacek Bednarz, a Mienia i Rozwoju Gospodarczego, jak w poprzedniej kadencji – radny Kazimierz Chrzanowski. Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przewodniczy Grzegorz Stawowy (był jej przewodniczącym w poprzedniej kadencji). Wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji został Wojciech Krzysztonek. Nowym przewodniczącym Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej jest Lech Kucharski, a Komisji Kultury i Ochrony Zabytków – jak w poprzedniej kadencji – Małgorzata Jantos. Funkcję przewodniczącej Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza ponownie pełni Anna Prokop-Staszecka. Przewodniczącym Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych został Łukasz Sęk, a Komisji Promocji i Turystyki – Tomasz Daros. Komisji Dialogu Obywatelskiego przewodniczy Artur Buszek, a Komisji Dyscyplinarnej, jak w poprzedniej kadencji, Teodozja Maliszewska.

Komisje: Edukacji, Praworządności, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa; Sportu i Kultury Fizycznej oraz Skarg, Wniosków i Petycji nie mają jeszcze przewodniczących.

Więcej na: www.bip.krakow.pl

 

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także