Komunikat archiwalny

Z pamiętnika Wyzwolonej_1918 odc.33

SŁOWNIK WYZWOLONEJ

Z pamiętnika Wyzwolonej_1918 odc.33
Fot. Wydział Promocji i Turystyki

Legiony Polskie: pierwsza XX-wieczna polska, niezależna formacja wojskowa, działająca w armii austriacko-węgierskiej. Powołano je w sierpniu 1914 roku, a w szczytowym okresie walczyło w nich ponad 16 tys. żołnierzy. Legioniści mieli własne, polskie mundury oraz posługiwali się polską symboliką. Etos legionistów stał się wkrótce elementem legend i licznych opowieści. Pieśń I Brygady Legionów (My, Pierwsza Brygada…) uważana była zaraz po wojnie niemal za hymn państwowy.

Rada Regencyjna: organ, powstały w sierpniu 1917 roku, mający pełnić tymczasową władzę w Królestwie Polskim. Opracowała szereg ustaw, stanowiących podwaliny dla odradzającej się polskiej państwowości. To właśnie Rada ogłosiła niepodległość Polski.

Polska Komisja Likwidacyjna: powstała w Krakowie 28 października 1918 roku. Jej celem było uniezależnienie Galicji od Austro-Węgier i utrzymanie bezpieczeństwa do czasu powstania niepodległego państwa polskiego. Na jej czele stał Wincenty Witos, a w jej składzie był także znany, młodopolski malarz Włodzimierz Tetmajer.

Pokaż metkę
Autor: Wydział Promocji i Turystyki
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej