Komunikat archiwalny

Nowa jakość konsultacji społecznych

Jedną ze zmian, jaką niesie za sobą utworzenie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ma być zupełnie nowa formuła konsultacji społecznych. Mieszkańcy będą mieć większy wpływ na podejmowane decyzje i z łatwością znajdą informacje o sprawach, w których urzędnicy pytają ich o zdanie.

Nowa jakość konsultacji społecznych
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Nowa formuła konsultacji ma zostać wprowadzona od stycznia. Jej głównym elementem będzie strona internetowa pod nazwą „Razem w dialogu”. To tutaj ZDMK będzie zamieszczać wszystkie sprawy, które wymagają zasięgnięcia opinii mieszkańców.

Sama idea nie jest nowa – już wcześniej planowane inwestycje były konsultowane w ramach tzw. „audytów rowerowych”. Każdorazowa ich publikacja umożliwiała wyrażenie opinii w komentarzu. Z tego narzędzia korzysta jednak głównie grono specjalistów. Teraz natomiast konsultacje mają być prowadzone w możliwie szerokim zakresie. Treści będą podane w przystępny sposób, napisane zrozumiałym językiem i z wykorzystaniem multimediów. – Będą tam dostępne do pobrania wszystkie potrzebne materiały. Chcemy też zachęcić projektantów, żeby częściej przygotowywali nam wizualizacje pokazujące, jak dane rozwiązanie będzie faktycznie wyglądało – podkreśla Michał Pyclik z ZDMK.

Projektanci mają też zaangażować się mocniej w sam proces konsultacji. Ich praca nie będzie ograniczać się jedynie do dyżuru w siedzibie rady dzielnicy, ale poszerzy się o faktycznie dotarcie do zainteresowanych mieszkańców.

Strona ma zawierać kalendarz – tak, by informacji o konsultacjach nie trzeba było długo szukać i żeby każdy mógł sprawdzić, w jakiej sprawie i w jakim terminie można się wypowiedzieć.

Pojawi się także nowy formularz konsultacyjny. Opinie zgromadzone za jego pomocą będą wpływać na decyzje podejmowane w ZDMK. Nie będzie to jednak narzędzie do głosowania, gdyż tego rodzaju plebiscyty niosą ryzyko manipulacji wynikami, lecz sposób zbierania merytorycznych uwag. Przyda się to np. wówczas, kiedy projektanci przedstawiają dwa warianty rozwiązań technicznych.

Istotne jest też to, że na stronie znajdziemy zarówno konsultacje planowane, trwające, jak i te już zakończone. – Będzie to miejsce w którym zbierane będą pozyskane w procesie konsultacji informacje, dane czy wyniki badań. Postaramy się, aby wyniki były prezentowane w atrakcyjny i przystępny sposób – zapewnia Pyclik.

Strona internetowa nie będzie jedynym narzędziem nowych konsultacji ZDMK. Uruchomiony ma zostać także mobilny punkt informacyjny. – To będzie rower towarowy oznakowany naszym logo. Będziemy go wykorzystywać do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami w przestrzeni miejskiej. Nasi pracownicy będą udzielać informacji mieszkańcom na miejscu. Chcemy być bliżej ludzi – zapowiada przedstawiciel jednostki.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także